Herning Kommune

Herning Kommune

Jurist til Børn og Unge

Vi har brug for en rutineret jurist til Børn og Ungeområdet.

I Børn og Unge arbejder vi professionelt og dedikeret for, at alle børn skal

  • blive så dygtige, som de kan
  • være en del af fællesskabet.

Det kræver af os, at vi teamer op tværfagligt, arbejder fokuseret og rettidigt, både i vores egen organisationen og i forhold til børn og forældre. Det skal du hjælpe os med.

Stillingen er ny og udtryk for en prioritering af juridisk faglighed, men ikke kun. Din dømmekraft og evne til at arbejde løsningsorienteret - og samtidig både ordentligt og hurtigt - er afgørende. Du skal selv være med til at fylde rammerne ud.

Det kræver, at du

  • hviler i din faglighed og kan bringe den i spil i tæt samarbejde med andre faggrupper
  • tænker i helheder og i fællesskaber
  • går forrest, tager ansvar og gør os dygtigere. 

Klagesagsbehandling og mellemkommunal refusion er en væsentlig del af opgaven. Øvrige opgaver er mange og ofte ad hoc-bestemte. Du holder dig og os ajour med lovgivningen på området, du underviser, og du tager del i hverdagens opgaver, herunder særligt udfordrende personsager. Du deltager på teammøder med socialrådgiverne og har et tæt samspil med hele lederkæden, fra teamleder til direktør.

Børn og Unge er organiseret i trecenterområder: Børn og Forebyggelse, Børn og Læring samt Udvikling og Økonomi. Organisatorisk hører du sammen med den øvrige AC-gruppe hjemme i det forvaltningsunderstøttende Center for Udvikling og Økonomi.

Som jurist i en fagforvaltning er socialret og forvaltningsret dér, hvor du er skarpest. Der er flere jurister ansat i organisationen, og dem har du et formaliseret sparringssamarbejde med. Formueretlige og kommunalretlige forhold er et speciale for kommunens chefjurist og hans afdeling i Direktionens Stab.

Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte centerchef for Børn og Forebyggelse Grethe Wilmoes på tlf. 20 67 41 33.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 18. juni 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt den 25. juni med henblik på tiltrædelse den 1. august 2019.

Der anvendes profiltest inden samtalen.