Herning Kommune

Herning Kommune

Koordinerende sagsbehandler med mentorfunktion

Til spændende og nytænkende pilotprojekt søges koordinerende sagsbehandler med mentorerfaring til fast stilling


Projektet består af 2 koordinerende sagsbehandlere/mentorer, hvoraf den ene har sagsbehandlererfaring, mens det forventes, at du kan bidrage med mentorerfaring.

Du skal være med til at afprøve og udvikle en ny arbejdsmetode, hvor du er både koordinerende sagsbehandler og mentor. Du har medindflydelse på, hvordan stillingen formes.

Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter.

Målgruppen er borgere i ressourceforløb. Borgerne kommer fra et sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb, og har dermed tidligere været på arbejdsmarkedet.

Som koordinerende sagsbehandler/mentor har du ansvar for myndighedsopgaven vedr. udarbejdelse og opfølgning på indholdet i rehabiliteringsplanen for den enkelte borger. Du skal sammen med borgeren styrke de beskæftigelsesmæssige muligheder, herunder arbejde med individuelle udviklingspunkter samt motivere i retning af tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Som koordinerende sagsbehandler/mentor skal du have et helhedsorienteret syn på indsatsen, og fokus på, hvordan indsatserne kan understøtte hinanden. Du koordinerer på tværs af forvaltninger og andre myndigheder, og har blik for at inddrage netværk og relevante samarbejdspartnere, og bidrager til at vi spiller hinanden gode.

Det forventes, at du vil være med til bidrage med dine erfaringer som mentor, samt i samarbejde med den anden koordinerende sagsbehandler/mentor og ledelse vil bidrage til udvikling af projektet, ligesom du vil skulle indgå i evalueringsprocessen af den kombinerede sagsbehandler/ mentorfunktion.

Det forventes, at du har en empowerment baseret/anerkendende tilgang, hvor borgeren støttes i at finde egne ressourcer og til at tage ansvar for sin egen vej tilbage til arbejdsmarkedet. Du sparrer med borgeren, og i samarbejde lægges en plan for, hvordan ressourcerne i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan styrkes.

Arbejdsopgaver

 • Mentorfunktion mhp. at motivere og støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder fokus på, at der kan iværksættes virksomhedsrettet indsats, gerne som parallelindsats til f.eks. behandlingsforløb
 • Sagsbehandling og opfølgningssamtaler med borgere i Ressourceforløb, herunder udvikling/afdækning af arbejdsevnen
 • Udfærdige den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på at forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet
 • Tværfagligt samarbejde på tværs af social- og beskæftigelsesområdet samt med andre samarbejdspartnere, som f.eks. Center for Børn og Forebyggelse, socialpsykiatrien og den psykiatriske og somatiske del af sygehuset.

Dine faglige og personlige kvalifikationer

 • Uddannet socialrådgiver/socialformidler eller anden relevant uddannelse på bachelorniveau
 • Erfaring fra arbejde som mentor, gerne suppleret med relevant efteruddannelse som f.eks. KRAP
 • Er struktureret, handlingsorienteret, robust og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Kan skabe gode relationer til både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Kan sikre flow og fremdrift i sagerne
 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde tværfagligt
 • Arbejder gerne selvstændigt, men er også holdspiller
 • Har gode evner for formidling og kommunikation samt gode administrative egenskaber
 • Kendskab til beskæftigelsesområdet er en fordel.

Vi tilbyder

 • En arbejdskultur der i høj grad bærer præg af samarbejde, nysgerrighed, dynamik, ligeværdighed samt høje faglige kvalifikationer og ambitioner. Vi lægger stor vægt på, at dette afspejler sig i både det praktiske arbejde, kollegiale samarbejde samt i kommunikationen med borgerne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sparring og supervision
 • Høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde
 • Synlig og tydelig ledelse
 • Gode kolleger med humor og let til smil
 • Et introduktionsforløb i de første uger, og derefter løbende opfølgning med kollegaer og nærmeste leder
 • Mange personalegoder, herunder mulighed for fleksible arbejdstider, hjemmearbejdsdage samt frugt- og kantineordning.

Vilkår og løn

Ansættelsesstedet er CEB, Sygefravær og Jobfastholdelse, Godsbanevej 1A, Herning.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Stillingen er på 37 timer.

Det er en forudsætning for at varetage jobbet, at du har kørekort.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt konstitueret afsnitsleder Else Lübker på tlf. 96 28 51 46 eller faglig specialist Britta Søgaard Hansen på tlf. 96 28 51 07.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 10.00.


Samtaler vil blive afholdt onsdag den 26. juni 2019.

Om os:

CEB (Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse) er en del af Herning Kommunes Social- og Beskæftigelsesafdeling. Vi har ansvar for sygefraværs- og jobfastholdelsesindsatsen i Herning Kommune, hvilket betyder at såvel myndighedsopgaven, som indsatsdelen for borgere i sygedagpenge-, jobafklarings- og ressourceforløb er placeret her under ét tag, på Godsbanevej 1A, Herning.
CEB har igennem årene opbygget en position som et stærkt videnscenter i sygefravær og jobfast-holdelse. Med stor indsigt i arbejdsmarkedet og helbredsproblematikker ved vi, hvad der skal til for at hjælpe mennesker tilbage i job.
CEB er en spændende og værdibaseret ledet arbejdsplads i konstant udvikling. Vi er ambitiøse, både i forhold til at løse vores kerneopgave og til at være en attraktiv arbejdsplads. Huset rummer engagerede og dygtige medarbejdere med et højt fagligt niveau, som sammen med ledelsen har fokus på at gøre dét vi gør bedst muligt. Derfor tør vi også stille spørgsmål ved egen praksis med det sigte at blive bedre. CEB har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed.
Se mere på vores hjemmeside www.ceb.herning.dk