Herning Kommune

Herning Kommune

Specialklasselærer til Sunds-Ilskov Skole

Sunds-Ilskov Skole søger specialklasselærer.

Er du vores nye kollega, som vil være med til at gøre en god skole endnu bedre?

Vi søger en lærer til en af vores specialklasser, som er dygtig til - og brænder for sit fag, samtidig med, at du har en positiv personlighed, der smitter af på elever såvel som kolleger. Undervisningen og frikvarterer foregår i en god atmosfære i et positivt samspil mellem børn og voksne, og vi forventer derfor også, at dette er en kultur, som du vil være med til at bakke op om.

Vi søger en kollega, der som udgangspunkt kan undervise i følgende

  • dansk, idræt og håndarbejde og design samt eventuelt øvrige fag i en specialklasse
  • idræt på skolens mellemtrin.

Er du den rette for os, så vil det være muligt også at se på andre fag.

Den kollega vi søger er først og fremmest

  • en lærer med en udadvendt og positiv personlighed
  • en lærer med mod og lyst til at byde sig til i et konstruktivt samarbejde med kolleger og forældre
  • en lærer, som er god og udadvendt i relationen med børn og voksne
  • en lærer, som kan være tydelig klasserumsleder.

Sunds-Ilskov Skole har godt 560 elever fordelt på to matrikler, én i Sunds og én i Ilskov. Fra august har vi tillige SFO, og vi er ca. 75 ansatte fordelt på forskellige faggrupper. Stillingen er i Sundsafdelingen.

Skolens kerneværdier er faglighed, tryghed, fællesskab, nysgerrighed og ansvarlighed, og de er med til at underbygge, at eleverne er en del af fællesskabet, trives og bliver så dygtige, som de kan.

Yderligere oplysninger

For yderligere information er du velkommen til at kontakte skoleleder Ole Overgaard på tlf. 96 28 77 50 eller 30 12 49 61 eller viceskoleleder Sisse Jensen på tlf. 96 28 77 50 eller 29 28 35 59.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 18. juni 2019. 

Vi forventer at afholde samtaler i slutningen af uge 25.