Herning Kommune

Herning Kommune

Udadvendt og engageret fastholdelsesrådgiver

Vil du hjælpe mennesker ramt af sygdom med at bevare kontakten til arbejdspladsen? Så har vi en faglig udfordring til dig.

Vi søger to socialrådgivere, socialformidlere eller ergoterapeuter til en stilling som fastholdelsesrådgiver.

Om os

CEB (Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse) er en del af Herning Kommunes Social- og Beskæftigelsesafdeling. Vi har ansvar for sygefraværs- og jobfastholdelsesindsatsen i Herning Kommune, hvilket betyder at såvel myndighedsopgaven som indsatsdelen for borgere i sygedagpenge-, jobafklarings- og ressourceforløb er placeret her under ét tag.

CEB har igennem årene opbygget en position som et stærkt videnscenter i sygefravær og jobfastholdelse. Med stor indsigt i arbejdsmarkedet og helbredsproblematikker ved vi, hvad der skal til for at hjælpe mennesker tilbage i job.

CEB er en spændende og værdibaseret ledet arbejdsplads i konstant udvikling. Vi er ambitiøse, både i forhold til at løse vores kerneopgave og til at være en attraktiv arbejdsplads. Huset rummer engagerede og dygtige medarbejdere med et højt fagligt niveau, som sammen med ledelsen har fokus på at gøre dét vi gør bedst muligt. Derfor tør vi også stille spørgsmål ved egen praksis med det sigte at blive bedre. CEB har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed.

Om jobbet

Vi søger to socialrådgivere, socialformidlere eller ergoterapeuter til to faste stillinger som fastholdelsesrådgivere med tiltrædelse per 15. august 2019.

Jobbet indebærer, at du i tæt samspil med den sygemeldtes arbejdsgiver understøtter, at sygemeldte borgere kan bibeholde deres arbejde. Størstedelen af de sygemeldte kommer fra beskæftigelse, og derfor har vi stort fokus på samarbejdet med borger og arbejdsgiver om at finde løsninger, så den sygemeldte medarbejder kan vende tilbage til sit job - sikkert og hurtigst muligt. Du vil således som fastholdelsesrådgiver varetage myndighedsrollen og i et samspil med borgeren iværksætte arbejdsmarkedsrettede initiativer, som kan føre til at borgeren hurtigst muligt kan stå til rådighed for et arbejde igen.

Har du en ergoterapeutisk baggrund, vil du desuden komme til at indgå i vores aktiviteter omkring forebyggelse af sygefravær, som blandt andet omfatter rådgivning om indretning af arbejdspladsen, så den kan imødekomme borgerens skånehensyn.

Alt i alt et spændende og alsidigt arbejde med fokus på tværfaglighed, virksomhedsrettede forløb og helbredsmestring som parallelindsatser.

Du vil blive en del af afsnit I, der består af 28 fastholdelsesrådgivere og én administrativ medarbejder. Afsnittets målgruppe er borgere, der modtager sygedagpenge og borgere, der er i risiko for at blive sygemeldte.

Om dig

 • du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller ergoterapeut
 • du har indsigt i og forståelse for processer, der kan understøtte mennesker i udvikling
 • du har lyst til at arbejde i et stærkt juridisk fagområde med mange myndighedsopgaver
 • du er god til at koordinere samarbejdet med arbejdsgivere, herunder gennemføre rundbordssamtaler og varetage rollen som formidler og katalysator for indsatsen
 • du trives med at koordinere det tværfaglige samarbejde til gavn for borgeren
 • du arbejder struktureret og med fokus på systematik i din opgaveløsning
 • du har kørekort og egen bil til rådighed for arbejdet. Der ydes naturligvis kørselsgodtgørelse efter gældende regler.

Vi tilbyder

 • et fagligt stimulerende og godt arbejdsmiljø, hvor sparring er en selvfølge
 • et spændende arbejdsområde med mulighed for at anvende og udvikle dine socialfaglige kompetencer
 • frihed og fleksibilitet til at planlægge arbejdet selvstændigt
 • et introduktionsforløb med mentor
 • gode muligheder for og forventning om kompetenceudvikling og videreuddannelse
 • flere personalegoder, herunder mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage samt frugt- og kantineordning.

Læs mere om CEB på vores hjemmeside

Vilkår og løn

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Begge stillinger er på 37 timer.

Yderligere information

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Majbrit Uldal på tlf. 20 26 09 39 eller faglig specialist Anette Simonsen på tlf. 96 28 50 51.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning torsdag den 20. juni kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 25. juni 2019.