Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Vi søger en pædagog til afdelingen Bocentret.

Der vil være weekendarbejde hver 3. weekend.

Du vil, efter dit eget ønske have mulighed for enten skiftende vagter eller rene aftenvagter. Timetallet er som udgangspunkt 30 timer ugentligt. 

Er du uddannet pædagog, og vil du være med til at skabe et godt hjemligt miljø for vores beboere i Bocentret? Vil du være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med erhvervet hjerneskade? Så kan det være lige dig, vi mangler i medarbejdergruppen!

Bocentret er et længerevarende botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet hjerneskade.

Beboerne har betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Beboerne har et stort behov for sygefaglig pleje, personlig pleje, guidning, pædagogisk indsats, individuel tilrettelagt støtte i eget hjem, mm.

Vi ønsker, at du 

 • arbejder med en tværfaglig neuropædagogisk tilgang til beboerne, eller har et ønske om at tilegne dig den viden (kursus)
 • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger
 • vil bidrage konstruktivt i centrets og afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling
 • har KRAP-uddannelse eller ønsker at få uddannelsen
 • vil bidrage til at udvikle det pædagogiske arbejde i Bocentret. 
   

Du vil kunne forvente

 • et veltilrettelagt introforløb
 • et udfordrende job
 • engagerede og fagligt dygtige og nysgerrige kolleger
 • udvidet medicinkursus
 • mulighed for yderligere kurser og uddannelse.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, bo- og dagtilbud for personer med erhvervet hjerneskade. Der er i alt 41 permanente boliger, seks midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til erhvervet hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken og købmandsbutik.

Læs mere på vores hjemmeside

Tiltrædelsesdatoen er den 1. juli 2019 eller 1. august 2019.

Løn efter overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til afdelingsleder Linne Mønsted på tlf. 96 28 47 46 eller koblm@herning.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest onsdag den 18. juni 2019 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag den 24. juni 2019.