Herning Kommune

Herning Kommune

Ambitiøs social- og sundhedsassistent/hjælper til Toftebo Centeret, Hammerum

Toftebo Centeret, Hammerum, søger ambitiøs social- og sundhedsassistent/hjælper til skærmet enhed, med interesse for og erfaring med mennesker med demens.

Har du energi, overskud og brænder du igennem med et positivt væsen? Kunne du tænke dig at være med til at udvikle Toftebos skærmede tilbud til mennesker med demens? Så er det nu, du skal søge dit drømme job!

Vi søger en ambitiøs social og sundhedsassistent/hjælper i en stilling på 28  timer i aftenvagter med arbejde hver 2. weekend. Du skal kunne starte den 1. august 2019.

Man skal virkelig ville mennesker med svære demensproblematikker og kunne se livskvaliteten i de små ting i hverdagen og i stjernestunderne. I hverdagen bestræber vi os på at skabe et trygt miljø. Der bruges socialpædagogiske og sygeplejefaglige metoder i omsorgen og plejen. Hver dag tilrettelægges individuelt efter beboernes behov for aktivitet og hvile samt ud fra de behov og ressourcer den enkelte har. Da mange af beboerne ikke magter for mange stimuli, bærer de fysiske rammer præg af dette, så indretningen fremstår enkelt. Hyggen skaber vi gennem sanserne, som for eksempel duften af kanelsnegle i ovnen, højtlæsning, en buket syrener på bordet, duften af en god kop kaffe, eller i vores sanserum. Personalet er fagligt velfunderet og arbejder ud fra den enkelte beboers behov, og i dyb respekt for dennes livshistorie, personlighed og skader i hjernen. Du skal kunne lide at afprøve og udvikle i et tværfagligt fællesskab, gennem tillid og tryghed, med beboer og pårørende i centrum.

Som fagperson har du

 • personligt og fagligt overskud samt en tydelig professionel identitet
 • du har lyst og mod på et udfordrende job og viljen og energien til det lange træk
 • erfaring i at arbejde med mennesker med demens
 • lyst og evner til både pleje og pædagogik til det enkelte menneske med flere konkurrerende lidelser
 • det sorte bælte i pårørendesamarbejde. Du forstår vigtigheden i at inddrage og støtte de vigtigste mennesker i beboerens liv
 • evne til selvstændigt at planlægge og prioritere opgaver i en varieret og udfordrende hverdag, hvor det er vigtigt at være fagligt velfunderet
 • talent for at formidle og kommunikere mundtligt såvel som skriftligt, til kolleger og kontakter i og ud af huset.

Du vil få

 • god, tydelig og tillidsfuld ledelse, engagerede og kompetente kolleger
 • godt og tillidsfuldt pårørendesamarbejd
 • et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor dagligdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed
 • vi er ambitiøse, og vil tilbyde mennesker med demens den bedste behandling. Derfor forventer vi også, at du vil deltage i udvikling og efteruddannelse i det omfang, der er behov for det.

Toftebo- Centret er beliggende i Hammerum ved Herning. Toftebo er bestående af 55 plejeboliger fordelt på tre bo-enheder, hvoraf de fem lejligheder er midlertidige pladser og tre er ægtepar lejligheder. Den ene bo-enhed er et særligt tilbud til ti demente borgere, som er visiteret til skærmet plejebolig. Der ud over er der tilknyttet ti ældreboliger, der ligger i tæt tilknytning til Toftebo-Centret, og personalet på Toftebo varetager alle plejeopgaver, der er visiteret til disse beboere. I alt har vi 65 lejligheder.

Kerneopgaven på Toftebo-Centret: "Vi møder borgeren med faglighed, værdighed og engagement, så Toftebo er et godt sted at komme, bo og være".

Vi er omkring 70 tværfaglige medarbejdere. Primært sygeplejersker, assistenter og hjælpere. Tilbuddet er organiseret under Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte Chalotte Kyed på tlf. 96 28 57 90 eller tofck@herning.dk eller centerleder Jakob Skovbakke på tlf. 96 28 58 01 eller på jakob.skovbakke@herning.dk

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 5. juli.

Vi holder samtaler i uge 28.