Herning Kommune

Herning Kommune

Barselsvikariat - Dansk- og tysklærer til Aulum-Hodsager Skole

Spændende klasselærerstilling i udskolingen kombineret med en masse tyskundervisning.


Aulum-Hodsager skole opslår et barselsvikariat med tiltrædelse den 1. august 2019 (eller snarest herefter) – til og med 6. december 2019.

Om stillingen

Vi søger en dygtig dansk- og klasselærer til 8.a, som også skal varetage tysklektioner på 5., 6., 7., 8. og 9. årgang.

Forventninger til vores nye kollega

Når du søger stilling hos os, er det fordi du har lyst til at skabe de bedst mulige betingelser for elevernes faglige og sociale udvikling og trivsel. Du er fagligt velfunderet og trives i et tæt og forpligtende samarbejde, generelt og i teamet.

Du besidder overblik og struktur, du er en naturlig autoritet og kan skære igennem, når det skal til. Desuden ser vi gerne, at du er et humoristisk menneske, der er fleksibel og positiv i din tilgang til opgaverne og til menneskene omkring dig.

Om os

Aulum-Hodsager Skole er en skole på to matrikler, der er beliggende ca. 30 km fra Hernings centrum. Skolens elever kommer dels fra Aulum by, dels fra det store omkringliggende landdistrikt.

Skolen er en overbygningsskole med ca. 500 elever. Afdelingen i Hodsager har elever fra 0.-5. klasse. Afdelingen i Aulum har elever fra 0. 9. klasse. Der er på nuværende tidspunkt 36 lærere samt 9 pædagoger ansat.

Øvrige oplysninger om skolen kan du hente på skolens hjemmeside.

Yderlige oplysninger fås hos


Vi tager gerne mod besøg i det omfang vores kalendere tillader det.

Ansøgningsfrist

23. juni 2019.

Ansættelsessamtale

Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

I forbindelse med ansættelse indhentes børneattest på ansøgeren.