Herning Kommune

Herning Kommune

Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter Herning

Jobcenter Herning søger snarest muligt og senest 1. oktober 2019 en arbejdsmarkedskonsulent til afdelingen "forsikrede ledige", og hvor målgruppen er ledige over 25 år.

Vi arbejder i teams på tre personer, som sammen varetager alle opgaverne omkring gruppens tildelte borgere. Gruppen er ansvarlig for borgerne i hele ledighedsforløbet. Vi ligger stor vægt på sparring i både den enkelte gruppe, såvel som i hele konsulentgruppen. Vi søger en kollega, som er udpræget teamplayer, og som samtidigt kan arbejde selvstændigt i dialogen med borgeren.

Vores kerneopgave er hurtigst og bedst muligt i job eller ordinær uddannelse. Indsatsen tilrettelægges ud fra en tidlig og individuel indsats, med selvforsørgelse for øje.

Beskæftigelsesområdet er i konstant forandring, hvilket betyder, at det er vigtigt at være omstillingsparat, nysgerrig og professionel i sin tilgang til borgere, virksomheder og kolleger.

Dine arbejdsopgaver bliver primært

 • individuelle samtaler med ledige borgere, herunder at motivere og engagere borgere i deres jobsøgning
 • fællessamtaler med a-kasser
 • iværksættelse af jobrettet indsats
 • etablering af virksomhedspraktiker og løntilskud
 • sagsbehandling og administrativt arbejde.

Vi forventer, at du

 • har gode kommunikative evner og arbejder systematisk
 • kan arbejde selvstændigt, kan stå fast i beslutninger og være vedholdende
 • er hjælpsom og serviceminded og med gode samarbejdsevner
 • har en særlig interesse for at arbejde med ledige inden for målgruppen, og gerne med erfaring fra områ-det, enten fra et jobcenter, a-kasse eller uddannelsesinstitution
 • har flair for anvendelse af it-redskaber i dit arbejde
 • har datadisciplin og forståelse for lovgivningen og meget gerne kendskab til lovgivning.

Hvad kan vi tilbyde

 • du kommer til at arbejde i et nyt moderne jobcenter med åbne kontormiljøer
 • du bliver en del af et jobcenter med ca. 60 ansatte
 • vi er en organisation med mange forandringer
 • vi har en åben, hjælpsom og humoristisk omgangsform med fokus på kollegial sparring.

Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst med HK samt efter principperne i Ny Løn.

Jobcenter Herning - som er en del af beskæftigelsesafdelingen under Herning Kommune - indgår i et samlet Jobcenter Campus Herning og som forener vores mange beskæftigelsesrettede indsatser.

Jobcentret, der er etableret på Godsbanevej 1B, afspejler vores ambitioner om at skabe gennemsigtighed, fælles kultur og sammenhæng i kommunens beskæftigelsesindsats.

Yderligere oplysninger

Har du behov for yderligere oplysninge,r eller har spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst afsnitsleder Marian Laursen på tlf. 22 25 64 99 eller jobml@herning.dk. Bemærk, træffes ikke i ugerne 29 og 30 pga. ferieafvikling.

Ansøgningsfrist

Ansøgning inklusiv CV samt relevante bilag skal være os i hænde senest den 7. august 2019.

Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest i uge 33.