Herning Kommune

Herning Kommune

Overbygningslærer til Sunds-Ilskov Skole

Er du vores nye kollega på Sunds-Ilskov Skole, som vil være med til at gøre en god skole endnu bedre?

Vi søger en lærer til vores overbygning, som er dygtig til - og brænder for sine fag, samtidig med, at du har en positiv personlighed, der smitter af på elever såvel som kolleger. Undervisningen og frikvarterer foregår i en god atmosfære i et positiv samspil mellem børn og voksne, og vi forventer derfor også, at dette er en kultur, som du vil være med til at bakke op om.

Vi søger en kollega, der som udgangspunkt kan undervise i bl.a. følgende

  • Dansk i 8. klasse
  • Idræt i 7. klasse
  • Historie 7. klasse
  • Engelsk 6. klasse (i en periode)

Den kollega, vi søger, er først og fremmest

  • en lærer med en udadvendt og positiv personlighed
  • en lærer med mod og lyst til at byde sig til i et konstruktivt samarbejde med kolleger og forældre
  • en lærer, som er god og udadvendt i relationen med børn og voksne
  • en lærer, som kan være tydelig klasserumsleder
Hvis du er den rette for os, så vil det være muligt at se på andre fag. Det er et krav, at du er læreruddannet og kan undervise i dansk i overbygningen.

Sunds-Ilskov Skole er en folkeskole med ca. 550 elever fordelt på to matrikler - én i Sunds og én i Ilskov. Stillingen er på matriklen i Sunds. Skolens kerneværdier er ansvarlighed, faglighed, fællesskab, nysgerrighed og tryghed, og de er med til at underbygge, at alle børn er en del af fællesskabet og bliver så dygtige, de kan.

Skolen ligger lidt nord for Herning, og der er gode tilkørselsmuligheder fra Holstebro, Skive, Viborg, Silkeborg og Herning.

Med ansøgningen skal du vedlægge CV, karakterblade og evt. udtalelser fra relevante ansættelser.

Vi forventer at indkalde til samtale fredag den 2. august, og at vi afholder samtaler mandag den 5. august fra kl. 12.00.

For yderligere oplysninger

kan du kontakte skoleleder Ole Overgaard på sunoo@herning.dk / telefon 30 12 49 61 eller afdelingsleder Mette Due Lunn på sunml@herning.dk / telefon 23 70 48 39.