Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og Sundhedsassistent til Daghjem på Aktiv Centret

Social- og Sundhedsassistent med flair for meningsfulde aktiviteter og hverdagsliv søges til Daghjem på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12, Herning.

Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 34 timer. Arbejdstiden er i tidsrummet 08.00-16.00 på hverdage, og ansættelsesstart er 1. oktober 2019.

Aktiv Centret benyttes af førtidspensionister og borgere over 60 år, som skaber trænings-, aktivitets- og samværstilbud for og med hinanden. Personale varetager, i samarbejde med frivillige, tilbud til borgere med behov for støtte, og varierer fra samværstilbud og arrangementer, spil, hobbybetonede aktiviteter til træningstilbud såvel inde som ude. Der trænes i såvel fysiske, psykiske samt mentale funktioner. Centret benyttes i dag af 450 brugere, heraf 80 frivillige.

Daghjemmet er et visiteret tilbud for brugere med særlige behov for støtte, ofte på baggrund af demens eller anden sygdom, hvor der kræves en socialfaglig og pædagogisk indsats samt en pleje- og omsorgsfaglig indsats. Daghjemmet har 10 daglige pladser og benyttes i dag af ca. 25 brugere.
 

Vi søger en kollega, som har flair for at

 • indgå i samarbejdsrelationer med tværfaglige kollegaer, brugeren og dennes pårørende
 • møde brugerne hvor de er og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
 • planlægge, igangsætte og gennemføre meningsfulde aktiviteter
 • gribe hverdagens aktiviteter og skabe gode stunder for brugerne i daghjemmet
 • støtte frivillige i samspil med brugerne og deltagelse i aktivitet
 • støtte brugerne i plejeopgaver for eksempel ved spisning, toiletbesøg og hvile
 • udføre den nødvendige dokumentation
 • justere og prioritere venteliste og andre administrative opgaver, samarbejde med koordinerende kollega.

Vi forventer derudover, at du

 • har interesse og erfaring i arbejdet med demente borgere
 • har forståelse for hverdagens aktiviteter og graduering af disse
 • trives i en uforudsigelig hverdag, som kræver, at du er omstillingsparat, har et godt overblik og samtidig bevarer en rolig fremtoning
 • er god til at smalltalke, igangsætte og vedligeholde samtale
 • er idérig og kreativ i forhold til at sætte meningsfulde aktiviteter i gang
 • trives med at have mange bolde i luften, og selv under travlhed være tålmodig, inspirerende og motiverende
 • har interesse i at samarbejde med frivillige
 • er fleksibel, ansvarsfuld og ser muligheder frem for begrænsninger
 • er fagligt velfunderet, og kan koble teori og praksis, både mundtligt og skriftligt
 • er vant til at bruge computer som arbejdsredskab i hverdagen.

I Sundhed og Ældre fremmer vi borgerens mulighed for at være mest mulig herre i eget liv. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har blik for helheder, har gode samarbejdsevner og er selvstændig og fleksibel i opgaveløsningen. Du har et godt humør og en engageret og positiv tilgang til opgaverne.

Vi tilbyder dig en varieret hverdag, hvor du bliver en del af en dynamisk personalegruppe, med mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen, herunder udvikling af tilbuddene i tæt samspil med det øvrige aktivitetspersonale, terapeuter og ledelse.

Vil du vide mere?

Spørgsmål angående stillingen kan rettes til leder Kirsten Fugl Matthiasen på telefon 40 10 51 19 (træffes fra 5. august)

Ansøgningsfrist

19. august 2019
Ansøgning, med relevante bilag, skal sendes elektronisk via rekrutteringssystemet
Ansættelsessamtaler afholdes 26. august.
Løn og Ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst