Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeut til barselsvikariat på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Vi søger en ergoterapeut til et barselsvikariat i afdelingen Bocentret, på 30 timer i gennemsnit pr. uge, i skiftende dag- og aftenvagter og vagter hver 3. weekend.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og dagtilbud for personer med erhvervet hjerneskade. Der er i alt 41 permanente boliger, seks midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til erhvervet hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken og købmandsbutik.
Læs mere på vores hjemmeside.

Er du udannet ergoterapeut, og vil du være med til at skabe et godt hjemligt miljø for vores beboere i Bocentret? Vil du være med til at udvikle Bytoften Bo- og Aktivitetscenter som Vestjysk kraftcenter for borgere med erhvervet hjerneskade?

Bocentret er et længerevarende botilbud, der henvender sig til voksne personer med erhvervet hjerneskade. Beboerne har betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Beboerne har et stort behov for sygefaglig pleje, personlig pleje, guidning, pædagogisk indsats, individuel tilrettelagt støtte i eget hjem med mere.

Vi ønsker, at du

  • arbejder med en tværfaglig, neuropædagogisk tilgang til beboerne
  • kan rumme dig selv i mødet med den hjerneskadede borger i alle dagens opgaver
  • vil bidrage konstruktivt i centrets og afdelingens tværfaglige samarbejde og udvikling
  • kan benytte COPM.

Du vil kunne forvente

  • et veltilrettelagt introforløb
  • et udfordrende job
  • engagerede og fagligt dygtige og nysgerrige kolleger
  • deltagelse i interne kurser.

Løn- og ansættelsesforhold

Tiltrædelsesdato: 01. oktober 2019 – eller snarest derefter.
Løn efter overenskomst og principperne for Ny Løn.

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger henvises til afdelingsleder i Bocentret, Linne Mønsted på 96 28 47 46 eller på mail koblm@herning.dk.
I ugerne 32-34 kan afdelingsleder Charlotte Würtz kontaktes på 96 28 47 18 eller på mail kobcw@herning.dk

Ansøgningsfrist

26. august 2019 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. august 2019