Herning Kommune

Herning Kommune

Jurist til Børn og Unge - Genopslag

Vi søger en rutineret jurist med sort bælte i tværfagligt samarbejde og vilje til at gøre en forskel

I Børn og Unge arbejder vi professionelt og dedikeret for, at alle børn skal
  • blive så dygtige, som de kan
  • være en del af fællesskabet.
Det kræver af os, at vi teamer op tværfagligt og arbejder fokuseret og rettidigt, både i vores egen organisationen og i forhold til børn og forældre. Det skal du hjælpe os med.

Stillingen er ny, og udtryk for en prioritering af juridisk faglighed – men ikke kun dette. Du skal selv være med til at fylde rammerne ud. Det kræver, at du
  • hviler i din faglighed, og kan bringe den i spil i tæt samarbejde med andre faggrupper
  • tænker i helheder og i fællesskaber
  • går forrest, tager ansvar og gør os dygtigere.
Juridisk arbejde i komplekse personsager, anbringelsessager der forelægges for Børn og Ungeudvalget samt mellemkommunal refusion er en væsentlig del af opgaven. Faste opgaver er også håndtering af klagesager på direktørens bord, vejledning i stort og småt samt undervisning. Øvrige opgaver er mange, og ofte ad hoc bestemte Du holder dig og os ajour med lovgivningen på området, og du tager del i hverdagen i hele vores butik. Du deltager på teammøder med socialrådgiverne og har et tæt samspil med hele lederkæden, fra teamleder til direktør.

Børn og Unge er organiseret i tre centerområder: Børn og Forebyggelse, Børn og Læring samt Økonomi og Udvikling. Organisatorisk refererer du sammen med den øvrige AC-gruppe under chefen for det forvaltningsunderstøttende center Økonomi og Udvikling.
Som jurist i en fagforvaltning er socialret og forvaltningsret der, hvor du er skarpest. Der er flere jurister ansat i organisationen, og dem har du et formaliseret sparringssamarbejde med, herunder en sparringsmakker med solid erfaring på børn- og ungeområdet. Formueretlige og kommunalretlige forhold er et speciale for kommunens chefjurist og hans afdeling i Direktionens Stab.

Vi har brug for, at du har ”brede skuldre”, er nysgerrig på den gode måde og kan bringe dig selv i spil til det fælles bedste. Til gengæld tilbyder vi et spændende og udfordrende arbejdsfællesskab i en travl og dedikeret hverdag i børnehøjde.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte centerchef for Børn og Forebyggelse, Grethe Wilmoes på 20 67 41 33.

Ansøgningsfrist

16. august 2019 kl. 08.00.
Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt 26 og 27. august med henblik på tiltrædelse 01. oktober 2019. Der anvendes profiltest inden samtalen.
Løn efter gældende overenskomst.