Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske til Toftebo

Er du sygeplejerske? Er du det rigtige sted? Det tror vi ikke. Vi tror, at du skal være sygeplejerske på Toftebo Plejecenter. Det skal du være fordi du hviler i dig selv, er ambitiøs og elsker kompleksitet og ansvar. Men først og fremmest skal du være sygeplejerske på Toftebo, fordi du mener at der er masser af livskvalitet i den sidste del af livet på et plejehjem. Fordi, du vil tage ansvar for beboerne, deres pårørende og dine kolleger. Du ved, at man ikke alene kan skabe kvalitet og trivsel på en arbejdsplads. Du ved, at det kræver tværfagligt samarbejde – nogle gange hårdt samarbejde – at lave en ordentlig professionel indsats. Sæt dig ned og skriv en ansøgning, og så går vi ud fra, at resten er rent formalia. Vi mangler dig fra den 1. september, men venter gerne på den rette.

Som sygeplejerske har du

 • Lyst til en varieret hverdag, hvor det er vigtigt at være fagligt velfunderet
 • Bred klinisk erfaring som sygeplejerske, gerne fra medicinske specialer. Du er omstillingsparat og fleksibel i forhold til de arbejdsopgaver der er. Samtidig stræber du efter at opnå den bedst mulige oplevelse for beboerne
 • Erfaring med/interesse for de sygeplejefaglige kerneydelser, der er behov for på vores afdeling - Sårpleje, dysfagi og diabetes osv.
 • Lyst og evne til at formidle, vejlede og undervise i fagstoffet
 • Evne til selvstændigt at planlægge og prioritere egne og andres opgaver, i en travl hverdag
 • Talent for at formidle og kommunikere mundtligt såvel som skriftligt, til kolleger og kontakter ud af huset

Du vil få

 • God, tydelig og tillidsfuld ledelse - Engagerede og kompetente kolleger
 • Et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed
 • Plads i et dygtigt sygeplejefagligt team med tre sygeplejersker på Toftebo
 • En forventning om, at du vil deltage i efteruddannelse i det omfang, der er behov for det
 • 32. timer ugentligt (kan forhandles), dagvagt hver 3. weekend ellers dagvagter i hverdage

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du kan få yderligere oplysninger

på kommunens hjemmeside, eller ved at ringe til Lene eller Jakob;

Ansøgningsfrist

Mandag den 5. august.

Vi holder samtaler i uge 33.

Du skal sende ansøgningen med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag via link i annoncen.Toftebo-Centret er beliggende i Hammerum ved Herning, bestående af 55 plejeboliger fordelt på tre boenheder, hvoraf de fem lejligheder er midlertidige pladser og tre er ægtepar lejligheder. Den ene bo- enhed er et særligt tilbud til 10 demente borgere, som er visiteret til skærmet plejebolig. Der ud over er der tilknyttet 10 ældreboliger der ligger i tæt tilknytning til Toftebo-Centret, og personalet på Toftebo varetager alle plejeopgaver der er visiteret til disse beboere. I alt har vi 65 lejligheder. Kerneopgaven på Toftebo-Centret: ”Vi møder borgeren med faglighed, værdighed og engagement, så Toftebo er et godt sted at komme, bo og være”. Vi er omkring 70 tværfaglige medarbejdere. Primært sygeplejersker, assistenter og hjælpere. Tilbuddet er organiseret under Sundhed og Ældre i Herning Kommune.