Herning Kommune

Herning Kommune

Arbejdsmarkedskonsulent til Jobcenter (tidsbegrænset stilling)

Jobcenter Herning søger hurtigst muligt og senest pr. 1. oktober 2019 en arbejdsmarkedskonsulent til afdelingen "forsikrede ledige", og hvor målgruppen er ledige borgere med anden vestlig/etnisk baggrund end dansk.

Den ledige stilling er en tidsbegrænset stilling og indtil videre af en varrighed på ét år.

Du varetager - i samarbejde med de øvrige arbejdsmarkedskonsulenter - alle opgaver omkring dine tildelte borgere. Den primære opgave er jobrettede samtaler og iværksættelse af relevante tilbud.

Du ønsker at gøre en forskel (for målgruppen) og brænder for at hjælpe/støtte borgere, som kan have udfordringer/barrierer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtalerne gennemføres ofte på engelsk, hvilket fordrer, at du kan gennemføre en jobrettet samtale på engelsk. Vi lægger stor vægt på sparring i både den enkelte gruppe såvel som i hele konsulentgruppen. Vi søger en kollega, som er udpræget teamplayer og som samtidigt kan arbejde selvstændigt i dialogen med borgeren.

Vores kerneopgave er hurtigst og bedst muligt i job eller ordinær uddannelse. Indsatsen tilrettelægges udfra en tidlig og individuel indsats og med selvforsørgelse for øje.

Beskæftigelsesområdet er i konstant forandring, hvilket betyder, at det er vigtigt at være omstillingsparat, nysgerrig og professionel i sin tilgang til borgere, virksomheder og kolleger.

Dine arbejdsopgaver bliver primært

 • individuelle samtaler med ledige borgere, herunder at motivere og engagere borgere i deres jobsøgning
 • fællessamtaler med a-kasser
 • iværksættelse af jobrettet indsats
 • etablering af virksomhedspraktiker og løntilskud
 • sagsbehandling og administrativt arbejde.

Vi forventer, at du

 • har gode kommunikative evner og arbejder systematisk
 • har gode engelskkundskaber
 • kan arbejde selvstændigt, kan stå fast i beslutninger og være vedholdende
 • er hjælpsom og serviceminded og med gode samarbejdsevner
 • har en særlig interesse for at arbejde med ledige inden for målgruppen, og gerne med erfaring fra området enten fra jobcenter, a-kasse eller uddannelsesinstitution
 • har flair for anvendelse af it-redskaber i dit arbejde
 • har datadisciplin og forståelse for lovgivningen og meget gerne kendskab til lovgivning.

Hvad kan vi tilbyde

 • du kommer til at arbejde i et nyt, moderne jobcenter med åbne kontormiljøer
 • du bliver en del af et jobcenter med ca. 60 ansatte
 • vi er en organisation med mange forandringer
 • vi har en åben, hjælpsom og humoristisk omgangsform med fokus på kollegial sparring
 • der er tale om en fuldtidsstilling - 37 timer/uge
 • løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst med HK samt efter principperne i Ny Løn.

Jobcenter Herning, som er en del af beskæftigelsesafdelingen under Herning Kommune - indgår i et samlet Job-center Campus Herning og som forener vores mange beskæftigelsesrettede indsatser.

Jobcentret, der er etableret på Godsbanevej 1B, afspejler vores ambitioner om at skabe gennemsigtighed, fælles kultur og sammenhæng i kommunens beskæftigelsesindsats.

Yderligere oplysninger

Har du behov for yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst afsnitsleder Marian Laursen på tlf. 22 25 64 99 eller jobml@herning.dk (Bemærk, træffes ikke i ugerne 29 og 30 pga. ferieafvikling.)

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 12. august 2019.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.