Herning Kommune

Herning Kommune

Vågen nattevagt, social- og sundhedsassistent til Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter søger en social- og sundhedsassistent til fast nattevagt – det er også muligt at kombinere med aftenvagter hvis dette ønskes.
Da en af vores faste nattevagter begynder på uddannelse, søger vi en nattevagt på 30 timer til som oftest at arbejde i et 7/7-rul. Syv dages arbejde og syv dages fri. Der er to nattevagter på arbejde.

Kan du se dig selv tage vare på Bytoftens beboere om natten? Vil du yde dit bedste for at hjælpe mennesker med betydelige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser?

Vi søger en nattevagt, der har lyst til at være med til at fortsætte Bytoftens udvikling som vestjysk kraftcenter for borgere med erhvervet hjerneskade.
Om natten ses dine faglige kompetencer ved, at du blandt andet understøtter borgerens naturlige bevægemønstre i forhold til omlejringer og hjælp til toiletbesøg på en anerkendende måde og at du arbejder aktivt med en anerkendende relation til beboerne.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og aktivitetstilbud for personer med fysiske handicap og erhvervet hjerneskade. Nattevagterne servicerer beboerne i Satellitten, som er en skærmet enhed, seks midlertidige boliger til rehabilitering, 22 beboere i et længerevarende botilbud og beboere i vores Bofællesskab.

Vi forventer, at du
  • udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i opgaveløsningen
  • er anerkendende og kan arbejde med en neuropædagogisk tilgang, eller ønsker at lære dette.
Du vil kunne forvente
  • et veltilrettelagt introforløb
  • et fagligt udfordrende job
  • en organisation med høj faglighed.

Tiltrædelsesdatoen for stillingen er den 1. oktober 2019.
Løn efter overenskomst og principperne for Ny Løn.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har i alt 41 permanente boliger, seks midlertidige boliger til rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade, fysioterapi, aktivitetscenter, bostøtte til hjerneskadede borgere i Herning Kommune, storkøkken og købmandsbutik.

Læs mere på vores hjemmeside

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag den 25. august 2019 kl. 10.00.
Samtaler vil blive afholdt torsdag den 29. august.

Der vil blive indhentet reference på den person der tiltænkes ansættelse.

For yderligere oplysninger henvises til afdelingsleder:
Da afdelingsleder Linne Mønsted afholder ferie i ansøgningsperioden kan der rettes henvendelse til:
Charlotte Würtz tlf. 9628 4718 eller på mail kobcw@herning.dk
Charlotte kan træffes fra mandag d. 5. august.

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.