Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Vestervangskolens SFO

Vestervangskolens SFO søger pædagog fra 1. september 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Stillingen er med en gennemsnitlig arbejdstid på 25 timer pr. uge, og arbejdet er med SFO-børnene i 2.-4. kl.

Vestervangskolens SFO er dannet den 1. august 2019 i forbindelse med den kommunale beslutning om at omdanne fritidshjem til SFO. Der er ca. 200 børn i SFO’en inkl. ca. 15 børn i special-SFO.
 

Bestyrelsen lægger vægt på følgende for Vestervangskolens medarbejdere

 • er dynamiske, eksperimenterende og initiativrige
 • besidder menneskelig varme og humor
 • har lyst og vilje til stadig udvikling og uddannelse
 • har lyst og vilje til at indgå i teamsamarbejde
 • er loyale over for fælles beslutninger

I jobbet som SFO-pædagog forventer vi særligt, at du

 • har erfaring med og brænder for større børn (2.-4. klasse).
 • har noget at byde ind med i forhold til aldersgruppen.
 • er handlekraftig og stoler på egen formåen.
 • kan sætte grænser og er konsekvent.
 • har kendskab til Herning model dagtilbud.
 • er udadvendt og ikke bange for nye udfordringer.
 • reflekterer over egen og andres praksis og handler derpå.
 • har overblik og til enhver tid er omstillingsparat.
 • har gode IT-færdigheder - kendskab til Nem-børn er en fordel.
 • indgår og bidrager til et godt samarbejde, hvor humor gør en forskel.
 • bidrager til et godt forældresamarbejde.
 • lægger vægt på en sjov og udfordrende hverdag.
 • vægter og bidrager med ny pædagogisk viden, indsigt og handling.

Løn og ansættelse

efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

22. august 2019.

Har du brug for yderligere information

er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder i SFO, Tommy Troelsen på telefon 23 26 521 4.

Ansøgning kun elektronisk via linket.