Herning Kommune

Herning Kommune

Lærerstilling på Brændgårdskolens talentklasser

Lærerstilling på Brændgårdskolens talentklasser med undervisningskompetence i dansk, biologi og idræt.

Brændgårdskolens talentklasser består af 230 elever fra 7.-9. årgang, der har mulighed for at styrke deres talent indenfor idræt eller sang/musik. I skoleskemaet indgår tid til morgentræning, så eleverne kan have fokus på henholdsvis deres interesse og deres skolegang. Eleverne har behov for en struktureret hverdag med fokus på sundhed såvel fysisk som mentalt. Der samarbejdes aktivt med klubber og foreninger, for at understøtte elevernes udvikling og trivsel.

Brændgårdskolens talentklasser søger pr. 1. oktober en lærer med undervisningskompetence i dansk, biologi og idræt. Har du andre fag som linjefag kvalificerer det yderligere.

På skolen er der arbejdet meget med professionelle læringsfællesskaber, hvorfor videndeling, opfølgning og kommunikation i teams er i højsædet. Skolen er fagligt orienteret, og har et læringssyn, der både udfordrer og understøtter elevernes trivsel og læring. Der er fokus på at eleverne opøver egenskaber så de gør sig umage, tør tage en udfordring op og er vedholdende i arbejdet. Vi er en løsningsorienteret skole, hvor vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger.

Vi søger en lærer, der

  • er faglig kompetent og nysgerrig
  • vægter teamsamarbejde højt
  • vil være med til at gøre en god skole endnu bedre
  • arbejder inkluderende med relationer og fællesskab
  • har ambitioner på egne og elevernes vegne
  • er en god kollega og tager glæde med på arbejde.

Vi glæder os til at høre fra dig, hvis du er engageret og kan lide at arbejde på en dynamisk skole med sammenhængskraft og fællesskab som vigtige værdier.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte viceskoleleder Jesper Sørensen eller skoleleder Dorte Lorentzen på tlf. 96 28 79 00 for yderligere informationer og indledende drøftelser. 

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 25. august 2019. 

Vi forventer at afvikle samtaler i uge 35.