Herning Kommune

Herning Kommune

Børnekulturformidlere til Herning Bibliotekerne

Herning Bibliotekerne søger to børnekulturformidlere, der brænder for læring, gaming og making.

Vi fyrer lige nu op under bibliotekets børneindsats med en ny børneformidlingsstrategi, og klør ambitiøst og målrettet på med at folde den ud. Vi søger en barselsvikar til bibliotekets gamingzone/makerspace og en børnekulturformidler til bibliotekets læringsområde. Begge med opstart 1. januar 2020. 

Børnekulturformidler (barselsvikar), der brænder for læring, gaming og making

Kan du drifte og udvikle bibliotekets gamingzone og indgå i bibliotekets makerkorps i vores nyetablerede makerspace? Kan du formidle børnelitteratur i børnebiblioteket og befinder du dig godt ude på byens mange folkeskoler som omsætter af bibliotekets skolekatalog? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.  

Børnekulturformidler med et stærkt didaktisk fundament

Hvis making, robot-inspirerede forløb for indskoling/mellemtrin, workshops med stopmotion og skole/bibliotek-samarbejde taler til dig, så skal du søge stillingen som børnekulturformidler. Med i stillingen hører drift og medudvikling af bibliotekets skolekatalog og læringsområde og tæt, daglig kontakt med børn, unge og familier – både på biblioteket og byens skoler.  

Gnist og gejst er nøgleord i begge stillinger og vi søger to børnekulturformidlere, der både kan se sig selv i et driftssetup og kan omsætte egne – og andres – idéer til relevante tilbud for børn og unge. Stillingerne tilknyttes bibliotekets læringsområde og indeholder både tænkning og igangsættelse af nye indsatser og nyudvikling af eksisterende aktiviteter i tæt samarbejde med bibliotekets øvrige områder.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet indeholde

 • bemanding i biblioteket (også aftener og weekender)
 • at indgå i bibliotekets korps af makere tilknyttet vores makerspace
 • tilrettelæggelse – og afvikling – af børneaktiviteter med bibliotekets øvrige børnekulturformidlere
 • samarbejde på tværs af bibliotekets områder, blandt andet med kommunikation, tværgående projekter og formidling
Særligt for stillingen som børnekulturformidler (barselsvikar): daglig drift og ansvar for bibliotekets gamingzone

Særligt for stillingen som børnekulturformidler: at du har bred teknologiforståelse og er i øvrigt teknologivant. Dit didaktiske fundament er godt, og du er vant til at tale til grupper af både børn og voksne. Derudover må du rigtig gerne have et bredt idékatalog og udviklingslyst. 

Vi ser gerne, at du

 • har erfaring med projekter/projektledelse 
 • arbejder på en måde, hvor rygraden i din tilgang er serviceminded og engageret formidling.
 • kommunikerer med børn og unge – i øjenhøjde
 • har indsigt i børns og unges maker/gaming-vaner, og forståelse for at omsætte den viden til unikke og inspirerende aktiviteter – for både børn og børns voksne
 • kan lide en arbejdsdag med ansvar, medbestemmelse og høj puls
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig være i stand til at se helheder og skabe resultater sammen med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • har relevant videregående uddannelse.
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vi tror på at et godt arbejdsliv opnås gennem løbende dialog, medansvar, sparring og fokus på den enkeltes kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og principperne i ny løn. 
Lønniveauet ligger på 25-35.000 kr. om måneden eksklusiv pension, afhængig af kvalifikationer.
Stillingen er på fuld tid - 37 timer pr. uge med start 1. januar 2020

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger om stillingen gives gerne af områdeleder Lise Nørskov-Thomsen på 21 66 71 45 eller e-mail biblth@herning.dk.

Ansøgningsfrist

1. november 2019 kl. 12.00. Kun ansøgere, som har søgt online via ansøgningsskema på Herning Kommunes hjemmeside, vil komme i betragtning. 
Samtaler forventes afviklet i uge 46/47.  
Du bedes angive i din ansøgning, hvilken stilling, du søger.