Herning Kommune

Herning Kommune

To fysioterapeutvikarer pr. 1. december 2019 til Træning & Aktivitet, Område Nord

Er du en dygtig og erfaren fysioterapeut med ben i næsen? Brænder du for at gøre en forskel for de ældre borgere og kollegerne i plejen? Ønsker du at være en del af en dynamisk terapeut gruppe, hvor du kan være med til at skubbe på udviklingen?

- så har vi en udfordrende stilling til dig.

Vi søger to fysioterapeuter, der skal varetage genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 83a og § 86 samt i nogen grad genoptræning efter Sundhedsloven § 140.
Træningen foregår på center eller i borgerens eget hjem i tæt samarbejde med hjemmeplejen, borgeren, pårørende, visitation, demensvejledere og kolleger i Træning og Aktivitet.

Du vil desuden varetage arbejdsmiljøopgaver målrettet personalet i 1-2 hjemmeplejegrupper. Udover sparring i forflytningsteknikker, afprøvning og bevilling af basis APV hjælpemidler, samt beskrivelse og implementering af forflytningsvejledninger og -aftaler, vil der også være forflytningsundervisning rettet mod disse hjemmeplejegrupper. En væsentlig del af APV opgaven er at understøtte et hjem, der fungerer både for borgerne, der bor der, og for plejen, der arbejder der.

Stilling 1

  • Et barselsvikariat på 30 timer indtil videre med ansættelse indtil den 31. august 2020, med base på Ågården i Vildbjerg.

Stilling 2

  • Et vikariat på 33 timer der udløber den 29. februar 2020, med base på Søglimt i Sunds.

På centrene vil du desuden indgå i samarbejdsrelationer med den øvrige personalegruppe fra daghjem og aktivitetscenter for, at sikre et varieret og inspirerende aktivitets- og træningsmiljø i huset, hvor vi har lang tradition for samarbejde med brugere og frivillige.

I Sundhed og Ældre fremmer vi borgerens mulighed, for at være mest mulig herre i eget liv. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har blik for både din opgave og helheden. At du har gode samarbejdsevner og er selvstændig og fleksibel i opgaveløsningen, samtidigt med at du tilrettelægger din dag effektivt og til gavn for borgerne.
Du har en engageret og positiv tilgang til verden, med blik for udviklingsmuligheder. Du kan motivere og formidle din faglige viden, så det giver mening for den enkelte borger, brugere og kollegaer og derved fremmer den fælles indsats.
Du skal være skarp til IT og kommunikation, samt evne at begå dig i organisationen, hvor du har forskellige roller i forskellige situationer.

Vi tilbyder dig en kompleks og meget varieret hverdag, med mulighed for at have stor indflydelse på eget arbejde.

Er disse stillinger noget for dig, så send en elektronisk ansøgning, hvor du uddyber din motivation, beskriver hvem du er, og hvad vi får ud af at ansætte dig. Vedlæg et udførligt CV, med beskrivelse af relevant erfaring i indhold og tidsperiode.

Hvis du blot ønsker at søge én af stillingerne, skal du angive hvilken i ansøgningen.

Ansøgningsfrist

onsdag den 23. oktober kl. 8.00.

Der afvikles samtaler den 29. og 30. oktober.

Løn og Ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst

Hvis du har uddybende spørgsmål

er du velkommen til at kontakte leder Trine Rold på tlf. 22 35 57 06 eller e-mail taktr@herning.dk