Herning Kommune

Herning Kommune

Arbejdstidsplanlægger med pædagogisk baggrund til Rosenholm

Rosenholm søger 30 timers arbejdstidsplanlægger med pædagogisk baggrund pr. 1. januar 2020


Arbejdstiderne er på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 13.00 og indbefatter telefonopkald ved akut fravær og ved sygdom deltage i morgenarbejdet på afdelingerne.

Har du lyst til at arbejde med arbejdstidsplanlægning, planlægning af ferie, fridage, omlægning af vagter, vikarfordeling på afdelingerne, dække sygdom, og den overordnede udformning af tjenestetidsplanen, afstemning af diverse saldi eksempelvis normtid, ferie, afspadsering, så er det denne stilling, du skal søge.

I stillingen er du med til at tilgodese afdelingernes og medarbejdernes behov, og samtidig sikre en effektiv udnyttelse af personaleressourcer, samt et struktureret forbrug af vikarer.

Som arbejdstidsplanlægger vil samarbejde og evnen til at have overblik vægtes højt. Du vil få en bred berøringsflade til leder, afd. leder, medarbejdere, tillidsfolk samt eksterne samarbejdspartnere.

Dine gode samarbejdsevner kommer i spil, når medarbejderne kontakter dig med ønsker og forventer, at du er hjælpsom og løsningsorienteret.

Vi benytter SD-lønsystem som tjenestetidsplansredskab og det forventes, at du har et godt kendskab til relevante it-systemer på brugerniveau.
 

Hvem er vi:

Rosenholm er et social pædagogisk døgndækket botilbud i Herning kommune, hvor der bor 38 voksne med udviklingshæmning. Rosenholm er opdelt i 3 afdelinger samt Dagcentret Kridthuset med 19 brugere. P.t. pågår nybyggeri af afd. Baunebo til 10 nye beboere og 3 aflastningspladser.
For nærmere information: www.rosenholm.herning.dk

Medarbejdergruppen på Rosenholm og Kridthuset består p.t. af ca. 70 fastansatte medarbejdere og ca. 25-30 timelønnede vikar, fordelt på flere forskellige faggrupper. Medarbejdere antallet øges sommeren 2020 på grund af nybyggeriet.
 

Vi kan tilbyde

  • En spændende og dynamisk arbejdsplads
  • Dygtige, engagerede og vedfunderede kollegaer
  • Høj grad af ansvar og medindflydelse
  • Faglige og menneskelige udfordringer
  • Godt fagligt miljø med tværfagligt arbejde på tværs i huset.

Vi forventer

  • Erfaring med arbejdstidsplanlægning – gerne SD-løn
  • Serviceminded og imødekommende
  • Pligtopfyldende, ansvarsfuld og samarbejdsvillig
  • Arbejde selvstændigt og struktureret i opgaveløsningen
  • Selvledende i opgaver, men samtidig teamplayer

Tiltrædelse pr. 1. januar 2020

Løn- og ansættelsesvilkår henhold til Ny Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgning vedlagt dokumentation for tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via Herning kommunes hjemmeside med ansøgningsfrist den 4. november 2019. Ansættelsessamtale afholdes den 13. november 2019

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Susanne Kjeldsen på telefon 96 28 42 60 eller afd. leder Lene Mølgaard Johansen på telefon 96 28 42 79