Herning Kommune

Herning Kommune

Koordinerende sagsbehandler til Jobafklaringsforløb

Sygefravær og Jobfastholdelse søger koordinerende sagsbehandler.

Afsnit for Jobafklaring og Ressourceforløb søger en koordinerende sagsbehandler til en spændende stilling med faglige udfordringer. Der er tale om en fast stilling. Tiltrædelse 1. november 2019 eller snarest derefter.

Målgruppen er sygemeldte borgere, som er overgået til jobafklaringsforløb. Som koordinerende sagsbehandler har du ansvar for myndighedsopgaven vedr. udarbejdelse og opfølgning på indholdet i rehabiliteringsplanen for den enkelte borger. Du skal sammen med borgeren styrke de beskæftigelsesmæssige muligheder, herunder arbejde med individuelle udviklingspunkter samt motivere i retning af arbejdsmarkedet/forberedelse til arbejdsmarkedet. Der er fokus på at støtte og fastholde borgeren i processen og dermed sikre udvikling. Som koordinerende sagsbehandler skal du have et helhedsorienteret syn på indsatsen, og fokus på, hvordan indsatserne kan understøtte hinanden. Du koordinerer på tværs af forvaltninger og andre myndigheder, og har blik for at inddrage netværk og relevante samarbejdspartnere.

Det forventes, at du har en empowerment baseret/anerkendende tilgang, hvor borgeren støttes i at finde egne ressourcer og til at tage ansvar for sin egen vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vores arbejdskultur bærer i høj grad præg af samarbejde, nysgerrighed, dynamik, ligeværdighed samt høje faglige ambitioner. Vi lægger stor vægt på, at dette afspejler sig i både det praktiske arbejde, kollegiale samarbejde samt i kommunikationen med borgerne og eksterne samarbejdspartnere. Vores nye kollega skal derfor kunne agere og trives i disse rammer.

Arbejdsopgaver:

 • Sagsbehandling og opfølgningssamtaler med sygemeldte borgere i jobafklaringsforløb
 • Sparring med borgeren omkring de praktiske hindringer og/eller sociale barrierer således, at borgeren fastholdes i eller opnår beskæftigelse eller evt. uddannelse
 • Motivere og inspirere til tilbagevenden til arbejdsmarkedet
 • Udvikling/ afdækning af arbejdsevnen
 • Vurdering af uarbejdsdygtighed efter § 7 i Lov om sygedagpenge
 • Udfærdige den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på at forelægge sagen for Rehabiliteringsteamet
 • Inddrage relevante samarbejdspartnere i henhold til indholdet i den enkelte borgers rehabiliteringsplan
 • Tværfagligt samarbejde på tværs af social- og beskæftigelsesområdet samt med andre samarbejdspartnere, som f.eks. Center for Børn og Forebyggelse, socialpsykiatrien og den psykiatriske og somatiske del af sygehuset.

Dine faglige og personlige kvalifikationer:

 • Uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Er initiativrig, handlingsorienteret og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Kan skabe gode relationer til både borgere, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Kan sikre flow og fremdrift i sagerne
 • Har erfaring med eller lyst til at arbejde tværfagligt
 • Arbejder gerne selvstændigt, men er også holdspiller
 • Har en grundig og systematisk arbejdsstil og gode evner for formidling og kommunikation
 • Gode administrative egenskaber
 • Kendskab til beskæftigelsesområdet eller beslægtede områder vil være en fordel

Vi tilbyder

 • Et fagligt stimulerende og godt arbejdsmiljø, hvor sparring er en selvfølge
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for at anvende og udvikle dine socialfaglige kompetencer
 • En arbejdsplads hvor tværfaglighed og professionalisme prioriteres højt
 • Høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde
 • Synlig og tydelig ledelse
 • Gode kolleger med humor og let til smil
 • Et introduktionsforløb i de første uger, og derefter vil der være løbende opfølgning med kollegaer og nærmeste leder
 • Mange personalegoder, herunder mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage samt frugt- og kantineordning

Vilkår og løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Stillingen er på 37 timer. Det er en forudsætning for ansættelse, at du har kørekort.
Ansættelsen er aktuelt i Sygefravær og Jobfastholdelse, Jobafklaring, Godsbanevej 1 A, Herning, men der forventes fleksibilitet i forhold til arbejdsområderne – sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb.

Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, så kontakt konst. afsnitsleder Else Lübker på
tlf. 96 28 51 46 eller faglig specialist Britta Søgaard Hansen på tlf. 96 28 51 07

Ansøgningsfrist
Onsdag d. 23.10.2019 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt mandag d. 28.10.2019

Om os:
Sygefravær og Jobfastholdelse er en del af Herning Kommunes Beskæftigelsesafdeling. Vi har ansvar for sygefraværs- og jobfastholdelsesindsatsen i Herning Kommune, hvilket betyder at såvel myndighedsopgaven som indsatsdelen for borgere i sygedagpenge-, jobafklarings- og ressourceforløb er placeret her under ét tag.

Sygefravær og Jobfastholdelse har igennem årene opbygget en position som et stærkt videnscenter i sygefravær og jobfastholdelse. Med stor indsigt i arbejdsmarkedet og helbredsproblematikker ved vi, hvad der skal til for at hjælpe mennesker tilbage i job.

Sygefravær og Jobfastholdelse er en spændende og værdibaseret ledet arbejdsplads i konstant udvikling. Vi er ambitiøse, både i forhold til at løse vores kerneopgave og til at være en attraktiv arbejdsplads. Huset rummer engagerede og dygtige medarbejdere med et højt fagligt niveau, som sammen med ledelsen har fokus på at gøre dét, vi gør, bedst muligt. Derfor tør vi også stille spørgsmål ved egen praksis med det sigte at blive bedre. Sygefravær og Jobfastholdelse har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed.