Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Vestervangskolens SFO

Vestervangskolens SFO søger pædagog fra 26. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Stillingen er med en gennemsnitlig arbejdstid på 25 timer pr. uge, og arbejdet er med SFO-børnene i 0.-4. kl.

Man er som pædagog ansat på årsnorm, og det betyder, at man i skoleugerne har færre arbejdstimer og i de skolefri uger har flere arbejdstimer end gennemsnittet.

To gange om ugen er der delt tjeneste, da du skal have åbnevagt.

Der er ca. 200 børn i SFO’en inkl. ca. 15 børn i special-SFO.

Bestyrelsen lægger vægt på følgende for Vestervangskolens medarbejdere

 • er dynamiske, eksperimenterende og initiativrige
 • besidder menneskelig varme og humor
 • har lyst og vilje til stadig udvikling og uddannelse
 • har lyst og vilje til at indgå i teamsamarbejde
 • er loyale over for fælles beslutninger  

I jobbet som SFO-pædagog forventer vi særligt, at du

 • har erfaring med og brænder for større børn (2.-4. klasse).
 • har noget at byde ind med i forhold til aldersgruppen.
 • Har lyst og evner i forhold til bevægelse og udeliv
 • er handlekraftig og stoler på egen formåen.
 • kan sætte grænser og er konsekvent.
 • har kendskab til Herning model dagtilbud.
 • er udadvendt og ikke bange for nye udfordringer.
 • reflekterer over egen og andres praksis og handler derpå.
 • har overblik og til enhver tid er omstillingsparat.
 • har gode IT-færdigheder - kendskab til Aula er en fordel.
 • indgår og bidrager til et godt samarbejde, hvor humor gør en forskel.
 • bidrager til et godt forældresamarbejde.
 • lægger vægt på en sjov og udfordrende hverdag.
 • vægter og bidrager med ny pædagogisk viden, indsigt og handling.

Løn og ansættelse

efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

12. december 2019.

Har du brug for yderligere information

er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder i SFO, Tommy Troelsen på telefon 23 26 52 14.

Ansøgning kun elektronisk via linket.