Herning Kommune

Herning Kommune

Audiologopæd/logopæd til vikariat i Taleafdelingen, Center for Kommunikation

Center for Kommunikation søger audiologopæd/logopæd til Taleafdelingen til et vikariat med ansættelse snarest muligt eller fra den 1  februar 2020 og frem til den 30. november 2020.

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Taleafdelingen består af 9 engagerede logopæder, audiologopæder samt afdelingsleder. Afdelingen dækker opgaver inden for stemme, stamme og hjerneskadeområdet. Opgaverne omhandler udredning, individuel undervisning og holdundervisning til borgere. Derudover vejleder vi borgere, pårørende og fagpersoner. Afdelingen løser opgaver i et stort geografisk område.

Den ledige stilling vil få tjenested i Herning, og/eller i den nordlige del af vores optageområde (Lemvig/Holstebro), og varetage udredning, undervisning og vejledning ift. Hjerneskadeområdet og muligvis også stemmeområdet.

Vores nye medarbejder har erfaring

 • med eller kendskab til hjerneskadeområdet og stemmeområdet,
 • med eller kendskab til at arbejde ud fra argumenteret metodevalg eller lovende praksis
 • med at holde sig løbende opdateret på ny teori og viden, og omsætte denne til praksis.

Vi tilbyder

 • introduktionsforløb med oplæring og faglig supervision
 • mulighed for at deltage i faglige udviklingsaktiviteter
 • mulighed for kompetenceudvikling
 • en hverdag hvor du både har mulighed for at arbejde selvstændigt og kolleger at sparre med
 • ugentlige møder med dine kolleger og nærmeste leder
 • en arbejdsplads hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger.

På det personlige og faglige plan forventer vi, at vores nye medarbejder

 • er engageret
 • er interesseret i at bidrage til faglig udvikling af ydelser - til gavn for borgerne
 • er god til at skabe kontakt til de borgere, pårørende, kolleger og andre fagpersoner, man møder i sit arbejde
 • evner at samarbejde internt såvel som eksternt med mange forskellige faggrupper
 • sparrer og videndeler med kolleger
 • både kan indgå i en aktivt samarbejdende gruppe og arbejde selvstændigt.

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune.
Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder (se www.cfk-herning.dk)

Lovgrundlaget for vores område er primært Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service.

CfK dækker et stort geografisk område, hvor kørekort kategori B er en nødvendighed.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Der skal indhentes straffeattest samt børneattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist

orsdag den 15. december 2019 kl. 24.00.

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt tirsdag den 17. december 2019.

Ønskes yderligere oplysninger

kan afdelingsleder Kathrine Anderskou eller forstander Louise Schjønning kontaktes på tlf. 96 28 49 00.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk, vælg „Job“, find stillingen og vælg „Søg stillingen“).