Herning Kommune

Herning Kommune

Fællesleder/skoleleder til Skarrild/Karstoft Landsbycenter

Brænder du for at gøre en forskel i et mindre lokalsamfund og kan du se dig selv fortsætte udviklingen for børn i Skarrild/Karstoft området? Så er der et spændende job som fællesleder, herunder skoleleder, ledigt pr. 1. marts 2020, da vores leder gennem mange år har valgt at gå på pension.

Hvem er vi?

Skarrild/Karstoft Landsbycenter er vuggestue, børnehave, skole (0.-6. klasse), SFO og kulturcenter samlet på en matrikel i Skarrild beliggende i et grønt naturområde med både hede, skov og å.

I Landsbycentret er vi 116 skønne børn og 18 engagerede ansatte.

Vi tilbyder gode fysiske og moderne rammer samt et motiveret og kompetent personale.

Vi glæder os over den store flok af frivillige omkring Landsbycentrets mange aktiviteter og ikke mindst vores forældreopbakning

Vi har en fælles bestyrelse i Landsbycentret

Hvem er du?

Som vores kommende fællesleder vil du få det overordnede ansvar for ledelse af både udvikling og drift af Skarrild/Karstoft Landsbycenter. Din nærmeste samarbejdspartner er den pædagogiske leder af daginstitution og SFO.

u skal være indstillet på at være et kendt ansigt i hele Landsbycentret, og du skal i et vist omfang være klar på at påtage dig opgaver, som kan være af mere almen karakter.

Landsbycenteret er en stor del af lokalsamfundet, hvorfor det også er væsentligt for os, at du har øje for og interesse i et samarbejde, der rækker ud over Landsbycentret.

Vores nye fællesleder

  • Er visionær og tør gå nye veje, med respekt for kulturen
  • Er tilgængelig og tydelig i sin ledelse, en god formidler på alle niveauer og i stand til at oversætte budskaber opad, nedad og udad.
  • Formår at sætte sig i andres sted og se situationer fra flere perspektiver - og er samtidig i stand til at stå fast på sine beslutninger
  • Er en god organisator og har blik for at koordinere og forhandle på overordnet niveau
  • Har økonomisk sans og evner til at forvalte drift og rammer på en god måde
  • Er empatisk og lyttende og bakker op om børn, forældre og medarbejdere.
  • Er humoristisk og har et positivt livssyn.

Det forventes at du har en baggrund som lærer, og at du har fulgt udviklingen på det pædagogiske område og kender til folkeskolens vilkår. Du vægter forældresamarbejdet højt, og det er desuden relevant, at du har interesse og gerne kendskab til inklusionsområdet.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om stillingen i det uddybende notat.

Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge Skarrild/Karstoft Landsbycenter og få en rundvisning. Ønskes dette, kontaktes
  • pædagogisk leder Ane Vera Rosengreen Kjærsig Aaes e-mail: sksaa@herning.dk / tlf. 96 28 68 18
  • bestyrelsesformand Lasse Holdgaard Pedersen e-mail: LHP@pema.eu / tlf. 29 10 82 85

Derudover kan du kontakte
  • centerleder på skoleområdet, Christian Rotbøl e-mail: cblcr@herning.dk / tlf. 22 59 75 68.

Løn og ansættelsesvilkår

Skoleleder ansættes på kontraktvilkår og lønnen fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansættelsesprocedure

Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2020.

Der er ansøgningsfrist 3. januar 2020, kl. 12, og samtalerne afholdes i uge 3 og uge 4.

Når vi rekrutterer ledere i Herning Kommune, supplerer vi samtaleforløbet med en personprofil. For de kandidater der udvælges til anden samtalerunde, vil Maja Blokager fra HR og Organisation være ansvarlig for gennemførelsen af personprofil. Forud for endelig ansættelse indhentes desuden referencer.


I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.