Herning Kommune

Herning Kommune

Lærer til Vinding Skole

Da en af vores lærere har fået arbejde ved Herningegnens Lærerkreds, søger vi en lærer fra 2. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen vil foreløbig være med ansættelse frem til 31. juli 2020, med gode muligheder for senere fastansættelse.

Vi tilbyder et skema, der i år består af matematik i 1. og 3. klasse, natur/teknik i 1. klasse, timer i 0. klasse med henblik på lærertimer i kommende 1. klasse, madkundskab som valgfag, læsekursustimer, læsebånd og understøttende undervisning. Er du læsevejleder, vil det kun være en fordel. Eventuelle andre fag vil kunne komme i spil, hvis du er den rette person.

Vinding Skole er på de fleste klassetrin en to-sporet folkeskole. Vi er cirka 320 elever og 34 medarbejdere i skole og SFO. Ledelsesteamet består af skoleleder og viceskoleleder. Vinding Skole har de seneste år arbejdet med Herning Model Skole, som er et kompetenceløft til lærere og pædagoger. Vi har fokus på en mere praksisnær tilgang til at opnå en fælles kultur for alle på skolen. Vi gør brug af redskaber til understøttelse af læringsmiljøet på det generelle og forbyggende niveau. Vi arbejder blandt andet med tydelige forventninger til eleverne, gode beskeder og
positive samværsformer. Herning Model Skole læner sig op ad kommunens inklusionsstrategi.

Vi søger en person, der

  • vægter den positive relation til børnene og har godt humør og gåpåmod
  • er fagligt velfunderet
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret og tage initiativ
  • har lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med gode kollegaer – både lærere og pædagoger.

Vi tilbyder

  • en spændende og udfordrende hverdag
  • et godt kollegialt fællesskab
  • god forældreopbakning
  • indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Torben Vad på 96 28 77 73 eller mobil 22 61 28 43 eller viceskoleleder Esther Lundsgaard på 96 28 77 74 eller mobil 23 65 78 01.
Læs mere om skolen på vores hjememside.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Frist

Ansøgningen skal være os i hænde senest 17. december kl. 12
Ansøgningen sendes elektronisk via opslaget på Herning Kommunes hjemmeside, hvor der er link til online ansøgning.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. eller 19. december.