Herning Kommune

Herning Kommune

Fællesleder til Læringscenter Syd

Brænder du for skole- og institutionsliv? Er du klar til at lede begge dele – over flere lokaliteter? Så er stillingen som fællesleder ved LÆringscenter Syd en spændende konstellation fuld af muligheder

Hvem er vi?

LÆringscenter Syd er et læringscenter fordelt på fire afdelinger. Centeret består af de to skoler i Kølkær og Arnborg med tilhørende dagtilbud i begge byer. Skolerne har sammenlagt ca. 150 elever, og dagtilbudsdelen tæller ca. 90 børn i alderen 0-6 år.
Vi er ca. 35 ansatte fordelt på forskellige faggrupper, herunder lærere, pædagoger, sekretær og tekniske servicemedarbejdere.

Hvem er du?

Du vil som vores nye fællesleder få det overordnede ansvar for ledelsen af LÆringscenter Syd. Du indgår i et ledelsesteam sammen med viceskolelederen og den pædagogiske leder.
Som fællesleder:
  • Har du ambitioner om at skabe skole og dagtilbud af høj kvalitet.
  • Kan du sætte økonomiske, fysiske og trivselsmæssige rammer, der kvalificerer arbejdet med kerneopgaven.
  • Kan du skabe det strategiske overblik og tør at være visionær.
  • Formår du både at handle og at uddelegere.
  • Tager du ansvar og er både tydelig og synlig – også selvom dit ledelsesrum af og til har karakter af fjernledelse.
  • Er du autentisk og indgår i relationer som en selvfølgelighed og ordentlighed er en del af din DNA.
  • Er du visionær og inspirerende og kan både sætte en kurs og afvige fra samme, hvis det viser sig klogest.
  • Kan du oversætte lovkrav og kommunale krav til mening i praksis og skabe resultater.
  • Ser du den spændende ledelsesmæssig opgave der ligger i muligheden for ledelse af 0-12 års livet.
Du er læreruddannet og vi forventer, at du har ledelseserfaring og relevant efteruddannelse, f.eks. Diplom i Ledelse.

Yderligere oplysninger:

Du kan finde yderligere oplysninger om stillingen i det uddybende notat.
Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge LÆringscenter Syd og få en rundvisning. Ønskes dette, kontaktes:Derudover kan du kontakte
  • Centerleder på skoleområdet, Christian Rotbøl e-mail: cblcr@herning.dk/tlf. 22 59 75 68.

Løn og ansættelsesvilkår

Skoleleder ansættes på kontraktvilkår og lønnen fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansættelsesprocedure

Stillingen er med tiltrædelse 1. marts 2020. Der er ansøgningsfrist 3. januar 2020, kl. 12, og samtalerne afholdes i uge 3 og uge 4.
Når vi rekrutterer ledere i Herning Kommune, supplerer vi samtaleforløbet med en personprofil. For de kandidater der udvælges til anden samtalerunde, vil HR være ansvarlig for gennemførelsen af personprofil. Forud for endelig ansættelse indhentes desuden referencer.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.