Herning Kommune

Herning Kommune

En fast lærerstilling på Højgårdskolen og et vikariat

Har du har lysten og gejsten til at være en del af Højgårdskolen? Så er chancen her nu!

Der er snart to ledige stillinger.

Første stilling

Dansklærer til fast stilling pr. 1. februar 2020.

Ansøgere med yderligere kompetencer i musik og/eller tysk vil være specielt interessante.

Stillingen indeholder pt. dansk, idræt, musik, n/t og historie i 4. årgang, men er du den rette person, er vi fleksible med hensyn til skema.

Anden stilling

Dansklærer til et vikariat i perioden fra uge 8 og til sommerferien 2020.

Stillingen på fuld tid indeholder pt. dansk, idræt og støttetimer i 6. årgang. Måske kan der blive tale om at starte tidligere.

Højgårdskolen er

  • en tosporet grundskole med stigende elevantal - ca. 290 elever i 0. til 6. årgang. Efter 6. klasse overføres eleverne til Lind skole
  • vi ca. 40 medarbejdere fordelt i både skole og vores nystartede SFO
  • beliggende fem kilotmeter syd for Herning i Lind - tæt ved motorvejen.

Højgårdskolen har en stærk samarbejdskultur med en høj social kapital, hvor fællesskabet i personalegruppen vægtes højt og hvor vi sammen tager hånd om barnets faglige og sociale trivsel.

Som en del af hverdagen arbejder vi alle med "Herning model skole", med tydelige forventninger til børnene, men stadig med højt til loftet. Alle børn på skolen spiller skak en lektion hver uge og i indskolingen arbejder pædagoger og lærere sammen i ”kroppen bygger bro” timer med motorikken i centrum.

Vi er midt i en renovering af vores fællesrum i bygningerne, og til sommer står de, sammen med nybyggede faglokaler i madkundskab og natur/teknologi, færdige.

Vi har en rigtig god og aktiv forældregruppe og ser det positive samarbejde mellem skole og hjem som en hjørnesten i arbejdet med at inkludere alle børn.

Du bliver en del af et velfungerende selvstyrende team på tre lærer omkring en årgang på mellemtrinnet.

Vi forventer selvfølgelig

  • at du er samarbejdsvillig
  • at du møder børn med et åbent sind
  • at du er robust og omstillingsparat
  • at der brænder en ild hos dig omkring "den gode undervisning".

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside

Du kan også finde os på facebook og få et indblik i skolens hverdag. 

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger kan du få hos skoleleder Morten Uhrenholt på tlf. 96 28 71 12 eller på mobil 51 49 10 91 eller viceskoleleder Christine Buhl Johannsen på tlf. 96 28 71 13 eller mobil 30 25 43 29.

Ansøgningsfrist

Vi skal have modtaget din ansøgning mandag den 16. december kl. 12.00.