Herning Kommune

Herning Kommune

To tilsynsførende konsulenter til Hernings Kommunale Dagpleje

Grib chancen og bliv tilsynsførende konsulent i Herning Kommunes Dagpleje!

Dagplejen i Herning Kommune søger to tilsynsførende konsulenter med stort fagligt drive og engagement, som brænder for at være med til at løfte vores ambition om at blive danmarks bedste dagpleje. Som konsulent får du gode muligheder for faglig og personlig udvikling, fordi du indgår i et stærkt fagfællesskab med de øvrige dagplejekonsulenter og administrative kollegaer. Tilsammen udgør I den enhed, som lytter, tænker, formidler og inspirerer for at understøtte kommunens høje ambitioner, også på dagplejeområdet.

Din rolle bliver at udføre pædagogiske tilsyn hos kommunes dagplejere samt at give pædagogisk sparring til den enkelte dagplejer og til legestuegrupperne og derved bidrage til høj kvalitet på hele dagplejeområdet.

Vi tilbyder dig

 • en hverdag, hvor vi arbejder sammen med over 200 fantastiske dagplejere og 32 private pasningsordninger for at skabe de bedste rammer for 800 skønne og livsglade børn i alderen nul til knap tre år
 • mulighed for at træde med ind i en positiv udviklingsproces, ledt an af en nytiltrådt leder, hvor vi alle hver dag øver os sammen på at blive endnu bedre til at løse kerneopgaven, til gavn for dagplejens nysgerrige og eksperimenterende børn
 • et højt fagligt niveau med plads til sparring og udvikling
 • et arbejde, hvor vi arbejder med afsæt i Herning Modellen og den kommende fællesskabsstrategi - du vil altså få mulighed for at styrke din faglighed med afsæt i et solidt og fagligt anerkendt koncept
 • en hverdag, hvor to dage sjældent er ens.

I Herning Kommune arbejder vi desuden med afsæt i to overordnede målsætninger.  

Den første er: "Her skaber vi venskaber".   Det kommer blandt andet til udtryk i Dagplejen ved, at vi tilbyder børnene et større fællesskab med andre børn i form af legestuegrupper. Børnene får et lille fællesskab hos deres faste dagplejer, hvor omsorg, tryghed og genkendelighed skaber grobund for stærke venskabelige bånd. Derudover betyder det, at st alle dagplejere er i et fagligt fællesskab med gode kollegaer.

Den anden er, at "alle skal blive så dygtige, de kan". Det kommer blandt andet til udtryk i Dagplejen ved, at vi tilbyder et læringsmiljø, som byder på leg og læring gennem hele dagen, samt voksne, som opmuntrer og tilbyder børnene at øve sig og lære nyt.

I Dagplejen arbejder vi samtidig ud fra tre værdier, nemlig

 • ordentlighed – vi gør det, vi siger, følger op og vender tilbage
 • anerkendelse/nærvær – vi møder hinanden med ligeværd, lytter til hinanden og finder gode løsninger i fællesskab på alle niveauer. Vi er en stor organisation, som tilstræber tilstedeværelse og tilgængelighed, selvom vi er på distance af hinanden.
 • fællesskab – i dagplejen er alle en del af fællesskabet, både børn, forældre, dagplejere, konsulenter, administration og ledelse. Vi har alle brug for hinanden og er afhængige af hinanden. I dagplejen arbejder vi på at skabe venskaber.

Vi ser gerne, at du har

 • en pædagoguddannelse
 • et stort fagligt engagement og et positivt livs- og menneskesyn
 • erfaring fra dagpleje
 • lyst til at deltage i dagplejens faglige udvikling i henhold til gældende lovgivning på området, herunder implementering af den styrkede pædagogiske læreplan
 • lyst til at drive processer i legestuegrupper med henblik på sparring med dagplejerne om den faglige udvikling
 • lyst til at varetage administrative ad hoc-opgaver
 • egen bil til rådighed.

Praktiske oplysninger

Stillingerne er midlertidige fuldtidsstillinger frem til og med marts 2021.
Løn forhandles med den forhandlingsberettigede organisation og vi regner med ansættelse pr. 1. marts 2020.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af dagplejen Anita Brædder på 20 60 64 15.

Frist

23. januar 2020.
Alle interesserede, uanset baggrund, opfordres til at søge.
Samtaler gennemføres 28. januar 2020. På dagen for samtalen præsenteres du for en case, som har relation til jobbet.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.