Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til Lundgårdskolens SFO afd. Bibo

Lundgårdskolens special-SFO er et fritidstilbud, hvor vi lige nu har 20 børn. Børnene er i alderen 6-17 år. I Bibo har børnene alle fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

Vi søger en pædagog på 27 timer ugentligt. Der vil eventuelt være mulighed for vikartimer på Lundgårdskolen.

Om os

Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Herning Model Dagtilbud, som har fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang, samt barnets plads og deltagelse i fællesskabet.

Hos os er trivsel og venskaber i højsædet. Vi arbejder hver dag med at skabe et godt og trygt miljø for børnene, så der skabes gode relationer, trivsel og udvikling samtidigt med, at de styrkes i deres kompetencer, dette i et tæt samarbejde med lærerne.

SFO’ens dejlige lokaler er en integreret del af Lundgårdskolen, hvor vi benytter skolens faciliteter, både inde og ude. Vi tilbyder børnene SFO-aften cirka hver anden måned.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog og har erfaring med målgruppen
 • ser det enkelte barn og arbejder anerkendende gennem relationen
 • er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • er i stand til at modtage og give feedback
 • er bevidst om egen faglighed, reflekterer over den og tør italesætte den.
 • har et godt overblik, ordenssans og gode samarbejdsevner
 • tager initiativ og ansvar for dagligdagens pædagogiske, praktiske og skriftlige opgaver
 • vægter et udviklende og inddragende forældresamarbejde
 • er smilende og har et godt humør.

Vi kan tilbyde

 • engagerede kollegaer, der brænder for deres arbejde
 • pædagogiske og praktiske udfordringer med børn som har CP eller er senhjerneskadede
 • et indbydende og åbent miljø, der vægter det positive samarbejde
 • en engageret forældregruppe.
Vi håber, at du kan starte den 1. marts 2020.  Arbejdstiden ligger primært mellem kl. 12.00 og 16.45 (15.45 om fredagen), samt en ugentlig morgenvagt fra 06.30 – 8.00, hvor der kan forventes delt tjeneste.

Yderligere informationer

Ring gerne til pædagogisk leder for SFO’en, Gitte Brixen, på 29 80 57 12 for at aftale et møde, så du kan se og høre lidt mere om vores SFO, inden du sender din ansøgning.

Din ansøgning med relevante udtalelser og bilag sendes elektronisk via linket på Herning Kommunes hjemmeside senest den 27. januar 2020 kl. 08.00. Ansættelsessamtaler afvikles onsdag den 29. januar 2020

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.