Herning Kommune

Herning Kommune

Vicekulturleder til Huset No7

Huset No7 er et bredtfavnende kulturhus med et væld af aktiviteter, foreninger og private tilknyttet.
Derudover rummer huset egen café.

Huset består af en administration med syv ansatte, en pedelafdeling med tre ansatte og en café med 30 ansatte. I alt 40 ansatte, hvoraf 32 er i fleksjob.

Huset No7 er et kommunalt kulturhus centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende kulturmiljø med billedskole, sangskole, musikskole, spillested samt et moderne bibliotek inden for en afstand af 200 m.

Som en del af Huset No7 bliver du også en del af By, Erhverv og Kultur i Herning Kommune. Det er en forvaltning, hvor vi har en nysgerrig og åben tilgang til det vi laver, og hvad vi kan. Vi vil hinanden og de andre. Det er kendetegnende for kulturen, at alle har ret og pligt til at udfordre og udvikle konstruktivt. Vi lærer af vores fejl og tør fortælle om dem. Sidst men ikke mindst er vi optagede af at levere varen.

Med denne nyoprettede stilling ønsker vi i særdeleshed at styrke personaleledelsen og den strategiske udvikling af huset. Der bliver således et bredt ledelsesrum i tæt samarbejde med Kulturhuslederen. Vi har stort fokus på processen, og inddragelse er et nøgleord - både når det kommer til medarbejdere, frivillige og brugere.

Vi søger en vicekulturhusleder, der

 • kan lede med hjertet forrest
 • er synlig, nærværende, anerkendende og mere optaget af proces end mål
 • er stærk til personaleledelse
 • har erfaring med ansatte i fleksjob
 • vil være med til at sikre et godt arbejdsmiljø for husets ansatte
 • kan tage ansvar for administrative opgaver
 • kan indgå i et tæt parløb med kulturhuslederen
 • kan samle tråde og skabe overblik i processer og diverse samarbejder
 • er kommunikativt stærk.

Vicekulturhuslederens primære ansvarsområder vil være at

 • lede caféens 28 ansatte i fleksjob
 • udøve personlig assistance for fire af caféens ansatte i fleksjob
 • medvirke til sikringen af den daglige drift, herunder at have ansvar for udarbejdelse af vagtplaner for caféens ansatte
 • afholde ansættelser, lønsamtaler, sygesamtaler og samtaler med kommunens fleksjobteam
 • håndtere diverse administrative opgaver, herunder booking, økonomi og indberetninger
 • deltage i diverse teammøder
 • bidrage til den fortsatte udvikling af huset.

Vil du vide mere?

For yderligere information kontaktes kulturhusleder Line Hillerup på 21 99 59 78.

Stillingen er en 37-timers stilling og forventet tiltrædelse er 1. maj 2020.

Ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

2. marts kl. 08.00.

Ansættelsesudvalget består af kulturhuslederen, kultur- og fritidschefen samt medarbejderrepræsentanter.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.