Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagogmedhjælper (tilkaldevikar) til Aktivitets- og samværstilbud Birkelund

I vores værdigrundlag har vi fokus på

 • Det gode liv
  Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer. I samspil med borgeren at give den enkelte indhold i hverdagen.
 • Ligeværdighed
  Borgeren skal have hjælp, når der er behov for det og samspillet mellem fagperson og borger skal opleves ligeværdigt.
 • Klar information
  Som fagpersoner møder vi vores borger som med mennesker med gyldige følelser, tanker og forestillinger. Vi skal orienteres os i den tilgængelig viden, og altid være velforberedte. Vi skal informere på en klar og forståelig måde om muligheder og indsats.
 • Tid, rum og håb
  Vi skal som professionelle levere faglige ydelser, der lever op til de krav der er sat, men vi skal også give os tid og rum til samtaler, hvor borgeren kan dele følelser og oplevelser med os.
 • I samspillet skal der være fokus på muligheder og udvikling, frem for begrænsninger.

Hvem er vi?

Birkelund er et dagtilbud efter serviceloven § 104. Birkelund er et samværs- og aktivitetstilbud til voksne med en diagnose inden for autisme spektrum forstyrrelser, ADHD, Skizofreni.

Borgerne er opdelt i 2 grupper. Gr. 1 opholder sig på første sal, og gr. 2 opholder sig i stueetagen. Hverdagen for den enkelte i de to grupper er præget af struktur, forudsigelighed, og faste programmer for at skabe tryghed og udvikling inden for disse rammer. Pædagogikken er tilrettelagt ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang og du vil derfor stifte bekendtskab med dette i praksis.

En stor del af det arbejde vores borgere har brug for, handler om at kunne støtte, guide og igangsætte forskellige aktiviteter.

Vi tilbyder

Som vikar hos os er vigtigt, at du kan se dig selv arbejde i et meget struktureret miljø, hvor forudsigelighed og tydelighed er en forudsætning.

Vi tilbyder ikke et fast timetal, men vi vil forsøge at tilbyde dig vagter løbende. Vores åbningstider er mandag til torsdag 8.30-14.30 og fredag 8.30-12.30. Det er indenfor dette tidsrum vagterne vil ligge i.

OBS!

Det er er en forudsætning at du har kørekort samt ren straffeattest.

Hvis du er interesseret

så ring og lad os få en snak – tlf. 96 28 52 36 / 22 28 96 32 eller mail bilds@herning.dk
 

Frist

15. marts 2020.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.