Herning Kommune

Herning Kommune

To audiologopæder til Taleafdelingen i Center for Kommunikation

Center for Kommunikation søger 2 audiologopæder til Taleafdelingen med ansættelse den 1. maj 2020 eller snarest derefter.

De to stillinger er:

 • En fast stilling på 35 timer om ugen med ansættelse fra d.1.5.2020 eller snarest derefter
 • Et års vikariat på 37 timer om ugen med ansættelse for perioden 1.5.2020-30.4.2021 og med eventuel mulighed for forlængelse

Taleafdelingen består af 9 engagerede logopæder, audiologopæder samt afdelingsleder.
Afdelingen dækker opgaver inden for stemme, stamme og hjerneskadeområdet. Vi dækker de forskellige fagområder i fællesskab, og der er dermed mulighed for at specialisere sig indenfor afgrænsede fagområder og sparre med kolleger.

Afdelingen løser opgaver i et stort geografisk område. Den ene ledige stilling forventes primært at dække området Lemvig/Holstebro, imens den anden stilling forventes at dække området Herning/Ringkøbing-Skjern. Begge stillinger får tjenestested i Herning. Man vil således kunne møde ind i Herning og herfra køre til de områder, man dækker.

De ledige stillinger forventes at dække opgaver i form af udredning og undervisning af borgere på hjerneskadeområdet og/eller stemmeområdet samt vejledning til borgeres pårørende og fagpersoner.

Vores nye medarbejder har

 • Erfaring med eller kendskab til hjerneskadeområdet og/eller stemmeområdet,
 • Erfaring med eller kendskab til at arbejde ud fra argumenteret metodevalg eller lovende praksis
 • Erfaring med at holde sig løbende opdateret på ny teori og viden og omsætte denne til praksis

Vi tilbyder:

 • Introduktionsforløb med oplæring og faglig supervision
 • Mulighed for at deltage i faglige udviklingsaktiviteter
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • En hverdag hvor du både har mulighed for at arbejde selvstændigt samt har kolleger at sparre med
 • Ugentlige møder med dine kolleger og nærmeste leder
 • En arbejdsplads hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger
 • Mulighed for at optjene flextid

På det personlige og faglige plan forventer vi, at vores nye medarbejder:

 • Er engageret
 • Både kan indgå i en aktivt samarbejdende gruppe og arbejde selvstændigt
 • Er interesseret i at bidrage til faglig udvikling af ydelser - til gavn for borgerne
 • Er god til at skabe kontakt til de borgere, pårørende, kolleger og andre fagpersoner, man møder i sit arbejde
 • Evner at samarbejde internt såvel som eksternt med mange forskellige faggrupper
 • Sparrer og videndeler med kolleger

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune.
Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder (se www.cfk-herning.dk)
Lovgrundlaget for vores område er primært Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service.

CfK dækker et stort geografisk område, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Der skal indhentes straffeattest samt børneattest i forbindelse med ansættelse

Ansøgningsfrist til stillingerne er søndag d.19. april 2020 kl. 12:00
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt tirsdag d.21. april 2020

Ønskes yderligere oplysninger kan Afdelingsleder Kathrine Anderskou kontaktes på telefon 96284900.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside (vælg „Job“, find stillingen og vælg „Søg stillingen“).

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.