Herning Kommune

Herning Kommune

Aflastningspersoner

Vi søger 2 aflastningspersoner

Herning kommune søger 2 §84-aflastningspersoner til to søskende på 5 og 11 år.
Der er 2 former for §84 aflastninger:
- en aflastning, hvor opgaven foregår i dit/jeres hjem
- en afløsning, hvor opgaven tager udgangspunkt i barnets hjem.

Vi søger to personer hvor aflastningen foregår i aflaster´s hjem.

  • §84 aflastning omfatter børn og unge (typisk i alderen 5-15 år ),
    som tilhører målgruppen for hjælp efter handicap paragrafferne i Serviceloven
  • Aflastningen er begrundet i et behov for et pusterum for den øvrige familie.
  • Nogle af de mest hyppige børn i §84 aflastning har diagnoser som ADHD,
  • Downs Syndrom, retardering og autisme.
  • Som aflastningsperson er din opgave at understøtte barnet i at få gode oplevelser. Der kan være tale om aktiviteter og hygge i hjemmet, om ture, m.m. I nogle opgaver vil indgå pleje. Konkret arbejdsbeskrivelse bliver defineret ved opstartsmøde.
  • Aflastningen i disse to opgaver, fordeler sig både på hverdage og i weekender - og ligger på 19,5 time pr mdr., og er på nuværende tidspunkt uden overnatning.
  • Der er ikke behov for en generel plejegodkendelse for at kunne være §84 aflastningsperson. Herning kommune undersøger selv potentielle aflastningspersoners baggrund og forudsætninger.

Hvis du er interesseret i en af disse opgaver eller kunne du tænke dig at høre mere. Så kontakt familieplejekonsulent Johanne Frost Nielsen, på tlf. 20 74 46 60, eller på mail: Bufjn@herning.dk

Venlig hilsen
Familieplejen i Herning kommune

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.