Herning Kommune

Herning Kommune

Børnehaveklasseleder til Brændgårdskolen/SFO

-  med idræts- og musikprofil i indskolingen

Brændgårdskolen har en idræts- og musikprofil med fokus på høj faglighed i alle fag. Skolen har alsidighed, dannelse og trivsel som grundkerne. Eleverne har en høj uddannelsesprocent på ungdomsuddannelserne, og medarbejderne har stor erfaring med at udøve en sprogbaseret undervisning.

Brændgårdskolen er en international og dynamisk skole, der ligger i toppen, når der laves undersøgelser af progression i undervisningen. Brændgårdskolen har en international linje i overbygningen og skaber gode verdensborgere, der får udsyn til det globale samfund. I Talentklasserne undervises elever, der har særlige egenskaber indenfor 12 idrætsgrene eller sang/musik med mulighed for morgentræning.

Da vores skønne børnehaveklasseleder har valgt at gå på pension, har vi en ledig stilling i vores aldersintegrerede indskoling fra den 1. maj 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer i ugen fordelt på timer henholdsvis omkring 0. kl. og SFO’en. Stillingen ønskes besat af en uddannet pædagog, gerne med erfaring i arbejdet som børnehaveklasseleder eller anden skoleerfaring. Børnehaveklasselederen indgår i indskolingsteamet.

Fra den 1. juni 2020 skal du være sammen med de kommende 0. klasseelever på Brændgårdskolen, som vi modtager til førskolegruppen. Du skal samarbejde med vores anden dygtige børnehaveklasseleder og skolens læ- rere/pædagoger. I skoleåret 2021 indgår Brændgårdskolen i Herning Kommunes Model Skolestart, hvor vi sikrer gode overgange for eleverne med ens pædagogik og forventninger til eleverne.

Som ansat på Brændgårdskolen bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab, hvor alle byder ind, og hvor elevernes læring og alsidige udvikling er i fokus. Så tør du udfordre, er du nysgerrig, og kan du sætte klare mål med forventninger til eleverne, har Brændgårdskolen/SFO’en rammen for samarbejde, fællesskab og glæde.

Vi har en anerkendende tilgang med respekt for hinanden, elevernes læring, det udvidede samarbejde med foræl- dre og kolleger og i tilrettelæggelsen af den enkelte ansattes arbejde.

Vi søger en udviklingsorienteret pædagog, der

  • er teamorienteret
  • er uddannet - gerne i idræt eller musik
  • giver børnene en udbytterig dag med spændende og varieret læring
  • har gode evner til at kommunikere mundtlig og skriftligt
  • møder alle med humor, empati og anerkendelse
  • kan bevare roen og overblikket - også i travle perioder
  • er indstillet på at være ude i alt slags vejr

Vi glæder os til at høre fra dig, hvis du er engageret og kan lide at arbejde på en dynamisk skole med sammenhængskraft og fællesskab som vigtige værdier.

Ansøgningen

skal sendes elektronisk via kommunens hjemmeside senest den 14. april kl. 24.00. Vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler ultimo april eventuelt via facetime.

Har du brug for yderligere oplysninger

kontakt indskolingsleder Birthe Jensen på telefon 40 23 58 44 eller skoleleder Dorte Lorentzen på telefon 24 41 50 77.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.