Herning Kommune

Herning Kommune

Barselsvikariat som fysioterapeut i Herning Svømmehal

Er du uddannet fysioterapeut og har erfaring eller kunne tænke dig at få erfaring i at arbejde med fysioterapi i vand. - så er det dig vi søger.

Da vores nuværende fysioterapeut skal på barsel, står vi og mangler en der kan varetage hendes hold og eventuel badeværtsstilling i perioden.

Stillingen er på 30,75 timer gennemsnitlig pr. uge. Den er opdelt med 6 timers ugentlige Aqua Fys hold og 24,75 timer ugentligt som badevært.

Herning Svømmehal tilbyder fysioterapeutisk træning i henholdsvis varmt og koldt vand. Det er åbne hold uden tilmelding eller binding. Derfor skal du kunne forholde dig til borgere med vidt forskellige problematikker, både nytilkomne og faste, samt borgere med og uden erfaring med træning i vand.
Der er 3 varmvandshold, 1 cirkeltræningshold og 2 alm. motionshold. Der vil være mulighed for at udvide med flere hold hvis efterspørgslen er til det.

Der er 2 muligheder for ansættelse

Første mulighed – du ansættes på 30,75 ugentlige timer og varetager både Aqua Fys. hold og badeværtsfunktionen.
Der vil i ferie- og andre perioder forekomme flere ugentlige timer.
Arbejdstiderne fordeler sig over morgen, dag, aften og weekend vagter.
Arbejdsopgaverne er fordelt mellem Aqua Fys. hold, bassinvagt, reception, overvågning ved kamera, rengøring af vådområderne samt andre steder i huset.
Her er Erhvervslivredderprøven et krav for at bestride jobbet, derfor skal du til samtalen medbringe badetøj. Du vil måske blive testet i, om du kan dykke til bunden på 3,90 meter bassinet.

Anden mulighed – du ansættes på 6 ugentlige timer og varetager Aqua Fys. hold som ligger:
Mandag kl. 14.00 til 16.00
Onsdag kl. 8.00 til 10.00
Fredag kl. 13.30 til 15.30
Holdene kører ikke i skolernes ferieperioder.

For begge muligheder gælder at start dato er 1. maj.

Oplæringsperioden starter så snart du er ansat, så du kan være fuld oplært til 1. maj.
________________________________________________________________________

Herning Svømmehal er en værdibaseret arbejdsplads med 32 medarbejdere, hvor vores vigtigste opgave er at have kunden i fokus.

Vi skal give kunderne en fantastisk oplevelse. Dette gør vi ved at være nærværende, smilende samt at have sans for de små detaljer der gør at svømmehallen fremstår ren og indbydende. Derud over arbejder vi målrettet med at have et godt internt arbejdsmiljø, fokus på miljøet og bæredygtighed.

Gældende for stillingen er, at du

  • er uddannet fysioterapeut
  • er interesseret i genoptræning og vedligeholdende træning, gerne i vand
  • er en kreativ, praktisk og teoretisk dygtig fysioterapeut
  • er serviceminded – sætter kunden i fokus
  • er nærværende og smilende
  • er omstillingsparat, fleksibel og evner det gode samarbejde
  • kan arbejde selvstændigt samt fungere i et team
  • kan bevare overblikket i situationer med højt aktivitetsniveau
  • kan bidrage til den gode arbejdsplads
  • kan lide at vores svømmehal fremstår pænt og ordentligt

Løn- og ansættelsesvilkår

vil være efter gældende overenskomst.

Ansættelse i første mulighed er betinget af, at du kan bestå Erhvervslivredderprøven.

Vil du vide mere om stillingen,

er du velkommen til at kontakte halinspektør Jette Lundø Michaelsen, telefon 51 32 13 41.

Ansøgningsfristen

er den 8. april.

Eventuelle samtaler og ansættelsesdato – her tages højde for Conana situationen.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.