Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Skoleleder til Gullestrup Børnecenter

Et sundt fællesskab er et inkluderende fællesskab, hvor der arbejdes bevidst med, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Alle børn og unge har ret til trivsel og udvikling - både fagligt, socialt og personligt.

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes Fællesskabsstrategi (inklusionsstrategi), og er fundamentet for, hvordan vi i Herning Kommune vil skabe fællesskaber og dermed det udgangspunkt, der sammen med Folkeskoleloven danner grundlaget for skolernes arbejde.

Brænder du for at gøre en forskel i et lokalsamfund, og kan du fortsætte den positive udvikling for børn i Gullestrup-området? Da vores leder gennem mange år har valgt at gå på pension, er der et spændende job som skoleleder ledigt pr. 1. august 2020 i vores § 24 a tilbud med sideordnet ledelse. Skolen er pr. 1/8 2019 fusioneret med daginstitutionen i området, og er nu en del af Gullestrup Børnecenter.

Hvem er vi?

Gullestrup ligger naturskønt og som nabo til Løvbakkerne, med naturskolen i gåafstand og kort afstand til Fuglsang Sø. Byen er i positiv udvikling med stor tilflytning, et nyopført kulturhus ved skolen og en ny vuggestue på vej.

I Gullestrup Børnecenter er vi alle tæt forbundet, og vi udnytter synergien i at have tætte og fælles fysiske rammer i hjertet af byen. Gullestrup er kendetegnet ved stor mangfoldighed og et nært fællesskab hvor børn, forældre og ansatte i Gullestrup Børnecenter ofte kender hinanden fra flere sammenhænge. Det overskuelige lokalmiljø giver børnene en umiddelbar tryghed. Gullestrup Børnecenter har en central rolle i byen og er en vigtig del af byens fortsatte udvikling.

Vi er en PALS skole og Gullestrup Børnecenter er kendetegnet ved høj faglighed, stor samarbejdsvillighed, engagement og høj trivsel. Der er ikke langt fra tanke til handling, og løsninger/tiltag har ofte et lokalt afsæt på tværs af faggrænser.

De ca. 160 elever på skolen er fordelt på 1 spor i 0. til 6. klassetrin og 3 specialklasser. Skoledelen har 28 ansatte.

Hvem er du?

Som vores kommende skoleleder vil du få det overordnede ansvar for at lede udvikling og drift af alt skolerelateret i Gullestrup Børnecenter. Dine nærmeste samarbejdspartnere er dagtilbudslederen og den pædagogiske leder af daginstitution og SFO.

Du forventes at blive et kendt ansigt i hele lokalområdet, og du skal have lyst til at påtage dig opgaver, som kan være af mere almen karakter, ligesom du forventes aktivt at arbejde for, at beboerne i lokalområdet har et godt indblik i skolens aktiviteter og resultater.

Børnecenteret er en stor del af lokalsamfundet, hvorfor det også er væsentligt for os, at du har øje for og interesse i et samarbejde, der rækker ud over Børnecentret.

Vores nye skoleleder

 • Er visionær og tør gå nye veje, med respekt for kulturen i Gullestrup Børnecenter
 • Er tilgængelig og tydelig i sin ledelse, en god formidler på alle niveauer og i stand til at oversætte budskaber opad, nedad og udad
 • Formår at sætte sig i andres sted og se situationer fra flere perspektiver - og kan tage beslutninger på dette grundlag
 • Er en god organisator og har blik for at koordinere og forhandle på overordnet niveau
 • Har økonomisk sans og evner til at forvalte drift og rammer på en god måde
 • Er empatisk, lyttende og bakker op om børn, forældre og medarbejdere
 • Ser mangfoldighed som en styrke der inspirerer til udvikling med respekt for skolens værdier og høje faglige niveau
 • Er humoristisk og har et positivt livssyn
 • Gerne ledelseserfaring.
Det forventes, at du har en baggrund som lærer at du har fulgt udviklingen på det pædagogiske område og kender til folkeskolens vilkår. Du vægter forældresamarbejdet højt, og det er desuden relevant, at du har interesse for og gerne kendskab til inklusionsområdet.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om stillingen i det uddybende notat her.

Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge Gullestrup Børnecenter og få en rundvisning. Ønskes dette, kontaktes:
 • Institutions- og SFO leder Jan Kjellstrøm telefon 21 42 06 57
Derudover kan du kontakte
 • Centerleder på skoleområdet, Christian Rotbøl e-mail: cblcr@herning.dk/telefon 22 59 75 68

Løn og ansættelsesvilkår

Skoleleder ansættes på kontraktvilkår og lønnen fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansættelsesprocedure

Stillingen er med tiltrædelse 1. august. Der er ansøgningsfrist den 9. juni kl. 12, og samtalerne afholdes i uge 25 og uge 26.

Når vi rekrutterer ledere i Herning Kommune, supplerer vi samtaleforløbet med en personprofil. For de kandidater der udvælges til anden samtalerunde, vil Lis Rosenkilde fra HR og Organisation være ansvarlig for gennemførelsen af personprofil. Forud for endelig ansættelse indhentes desuden referencer.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.