Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeutvikar til Træning & Aktivitet

– Område Nord

Er du en dygtig og erfaren ergoterapeut med ben i næsen? Og brænder du for at gøre en forskel for de ældre borgere og skubbe til udviklingen?

– så har vi stillingen til dig!

Vi søger en ergoterapeut, der skal løse hverdagsrehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens §83a og §86 samt i mindre grad efter Sundhedsloven §140.
Træningen foregår primært i borgerens eget hjem i tæt samarbejde med borgeren, hjemmeplejen, pårørende, visitationen, demensvejledere og kolleger i Træning og Aktivitet.

En væsentlig del af stillingen er desuden at varetage arbejdsmiljøopgaver målrettet personalet i hjemmeplejen eller på plejecentre. APV-opgaverne er sparring og vejledning i forflytnings-teknikker, afprøvning og bevilling af basis APV-hjælpemidler, samt udarbejdelse og implementering af forflytningsvejledninger og sikkerhedsaftaler.

Du vil i samarbejde med terapeutgruppen i Træning og Aktivitet, også medvirke til at udvikle vores faglige indsats.

Vikariatet er på 30 timer/uge, med opstart snarest muligt og senest 1. september og løber til udgangen af 2020. Udgangspunktet for funktionen er Søglimt i Sunds.


I Sundhed og Ældre fremmer vi borgerens mulighed, for at være mest mulig herre i eget liv.
Vi lægger derfor stor vægt på, at du har gode samarbejdsevner og er selvstændig og fleksibel i opgaveløsningen, samtidigt med at du tilrettelægger din dag effektivt og til gavn for borgerne.
Du har en engageret og positiv tilgang til verden. Du kan motivere og formidle din faglige viden, så det giver mening for den enkelte borgere, brugere og kollegaer og derved fremmer den fælles indsats. Det er væsentligt at du har blik for både din opgave og helheden hos borgeren og i organisationen.

Du skal være skarp til IT og kommunikation, samt evne at begå dig i organisationen, hvor du har forskellige roller i forskellige opgaver.
Stillingen har en meget bred opgave portefølje, hvorfor det er en fordel, at du har en bred erfaringsbaggrund og er skarp til at navigere i komplekse sammenhænge.

I efteråret skal ergoterapeutgruppen dykke ned i udvikling af deres interne samarbejde og daglige koordination. Så vores nye vikar vil få mulighed for at bidrage i en spændende proces og lære nye tricks ift. kommunikation.

Vi tilbyder dig en meget varieret hverdag, med mulighed for at have stor indflydelse på eget arbejde. Du indgår i et tværfagligt team i konstant udvikling - i tilknytning til centre med lang tradition for samarbejde med brugere og frivillige.
I stillingen må forventes en del kørsel i egen bil, som honoreres efter Herning Kommunes regler for tjenestekørsel.

Er denne stilling noget for dig, så send en elektronisk ansøgning.
Vi vil gerne, at du i din ansøgning uddyber din motivation for at søge, viser hvem du er, og fortæller hvad vi får ud af at ansætte dig. I CV’et beskriver du uddannelse og relevant erfaring i indhold og præcis tidsperiode.

Ansøgningsfrist

Fredag den 17. juli kl. 8.00.

Der afvikles kun samtaler torsdag den 23. juli.

Løn og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst

Hvis du har uddybende spørgsmål

kontakt gerne leder Trine Rold på tlf. 22 35 57 06 eller mail taktr@herning.dk. Kan ikke træffes i uge 29 pga. af ferie.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.