Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Koordinerende sygeplejerske og klinisk vejleder

Koordinerende sygeplejerske og Klinisk Vejleder i faste stillinger til den specialiserede komplekse og subakuktte sygepleje i Rehabiliteringscenteret, Herning Kommune.

Koordinerende sygeplejerske og Klinisk Vejleder til faste stillinger på Rehabiliteringscenteret, Herning Kommune. Stillingerne er på 30-37 timer og ønskes besat 1. september 2020 eller efter aftale. Hovedopgaverne bliver at varetage specialiserede komplekse sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med et tværfagligt team. Ligeledes er der koordinerende og administrative opgaver i et tæt samarbejde med kolleger intent tværfagligt, tværsektorielt og intent i kommunen. Der er mulighed for tæt faglig sparring med specialiserede sygeplejersker i Akutteams i somatikken og fra psykiatrien, som er i huset, og som organisatorisk er under samme ledelse som Rehabiliteringscenteret.

Sundhedsvæsenet er under stor udvikling og flere komplekse sygeplejefaglige opgaver varetages i kommunalt regi. Vi sætter borgeren i centrum med fokus på de menneskelige værdier. Herning kommune er et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje, og Rehabiliteringscenteret samt Akut Teamet er kommunens fyrtårn. Her er vi på forkant og videreudvikler tilbuddene, så de matcher borgernes behov nu og i fremtiden. Et center, som er kendt for gode værdier, høj faglighed og at være nyskabende og visionære.

Rehabiliteringscenteret tilbyder primært borgerere et subakut ophold og et vurderingsophold med henblik at kommer videre til eget hjem eller plejebolig. Borgeren er på centeret i gennemsnitlig 3 uger. Det betyder at de specialiserede sygeplejefaglige opgaver både er af akut og vurderingsmæssig karakter. Vi yder specialiseret sygepleje og genoptræning af borgerne. Visionen er bl.a., at vi bidrager til det nære sundhedsvæsen om at reducere antal (gen-) indlæggelser.  Som sygeplejerske får du både spændende og udfordrende opgaver, som varetages sammen med dygtige kolleger i det tværfaglige team. Da opgaverne i Rehabiliteringscenteret hele tiden ændrer sig i takt med ændringerne i det nære sundhedsvæsen, vil kerneopgaverne monofagligt og tværfagligt være i konstant udvikling.

Har du lyst til at blive en del af et stærkt tværfagligt team, hvor der er stor fokus på trivsel og høj faglighed, så har du muligheden nu. De tværfaglige teams består af plejepersonaler og terapeuter. Der er desuden et tæt samarbejde bl.a. med kommunens visitationsenhed, palliativt team, sårsygeplejerskerne samt Hammel Neurocenter og Hospitalsenheden Vest.

Rehabiliteringscenteret er opdelt i 4 teams med 10 patienter i hvert team. Der er et team til den specialiserede neurorehabilitering, et team til akut palliation og KOL, et team til Kirurgi og sår og et team til medicinske patienter.  Rehabiliteringscenteret uddanner studerende og elever på alle niveauer, og den kliniske vejleder vil indgå i et team med øvrige kliniske vejledere i Herning Kommune samt VIA.

Alle medarbejder i Rehabiliteringscenteret og Akut teams bidrager til, at vi har et rigtigt godt arbejdsmiljø og gode patientforløb med gode overgange. Der er trivsel og arbejdsglæde, og vi sætter borgerne og deres pårørende i centrum i lyse og gode fysiske rammer.
Vi tilbyder et godt introduktionsforløb, kompetenceudvikling, en god kultur med positiv energi og dygtige kolleger.

Vores nye Koordinerende Sygeplejerske og Kliniske Vejleder:

  • Har stor interesse og lyst til at arbejde med den specialiserede, subakutte og koordinerende sygepleje.
  • Som Klinisk Vejleder har du modulet ”Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner”, eller ønsker at få uddannelsen på VIA. Der er mulighed for en Sundhedsfaglig diplomuddannelse.
  • Har gode relationelle kompetencer, kan arbejde selvstændigt og indgå i et tværfagligt team og bidrager til helheden.
  • Inddrage borgeren og de pårørende.
  • Bidrager til udviklingen af rehabiliteringscenteret med de nye opgaver det nære sundhedsvæsen giver os nu og i fremtiden.
  • Bidrager til et godt arbejdsmiljø med en positiv kultur, som er præget af ordentlighed og respekt.

Løn og Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR efter principperne om Ny Løn.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Centerleder Hanne Berg Fog på 40 25 38 73.

Ansøgningsfrist: mandag den 10. august 2020 kl. 8:00
Samtalerne vil blive afholdt løbende fra uge 31.

Ansøgning sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.