Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Centerleder til Døgn og Familiestøtte

Centerleder til Døgn og Familiestøtte

Vil du arbejde med og for meningsfulde fællesskaber for børn og unge på det specialiserede socialområde i Herning Kommune?

Børn og Ungeområdet søger en dedikeret og erfaren centerleder til at lede Herning Kommunes døgn, aflastnings- og vejledningstilbud til børn og unge med særlige behov og komplekse handicap samt plejefamilie- og samværsområdet.

Som centerleder i Døgn og Familiestøtte Herning skal du lede dygtige ledere og sammen med dem udvikle løsninger, sikre kvalitet og skabe følgeskab til en kompleks og udfordrende opgaveløsning med et engagement og entusiasme, der er synligt for alle niveauer i organisationen. Du vil forpligte dig i samarbejder på tværs af organisation og fagligheder, og du vil bringe din erfaring med døgntilbud for de mest sårbare børn og unge i spil i en kommune, hvor tidlig indsats og tværprofessionelt samarbejde tages alvorligt. Du har en veludviklet økonomisk forståelse og kan balancere en stærk styringskultur og kreativitet i en opgaveløsning, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og familie.

Din første og vigtige opgave er at implementere allerede besluttede forandringer.

Vi ønsker, at du har

  • relevant faglig baggrund
  • solid indsigt og engagement i det specialiserede socialområde
  • erfaring med ledelse af ledere
  • en tydelig og involverende ledelsesstil
  • faglige ambitioner, er vedholdende og fokuseret
  • evnen til at skabe ro i et hektisk miljø
  • tæft for at navigere og kan levere i en politisk styret organisation.

Om stillingen

Døgn og Familiestøtte Herning består af fire døgn- og aflastningsenheder for børn og unge med et bredt spektrum af funktionsnedsættelser. Geografisk er vi fordelt på fire matrikler, og der er desuden en afdeling med konsulentydelser til plejefamilier, forældre til anbragte børn og forældre med børn med handicap. Kommunens interne videnscenter for handicap på børneområdet, anbringelse af børn og unge samt støtte til børn og plejefamilier findes i Døgn og Familiestøtte Herning.

Som centerleder har du ansvar for et budget på ca. 80 mio. kr. og 185 fastansatte medarbejdere.

Centerlederen er en del af ledergruppen i Center for Børn og Forebyggelse med reference til centerchefen og indgår i Børn og Unge Netværket under Børn og Ungedirektørens ledelse.

Hvis du vil vide mere

Læs mere i jobprofilen.

Du er velkommen til at ringe til centerchef Grethe Wilmoes på tlf. 20 67 41 33.

Informationer om Døgn og Familiestøtte Herning findes på herning.dk

Ansøgningsfrist:

Send din ansøgning via vores rekrutteringssystem senest fredag den 14. august 2020 kl. 12.00. Vedhæft cv og relevante bilag.

Vi vil gerne ansætte vores nye centerleder pr. 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Første samtalerunde finder sted fredag den 21. august 2020.
Anden samtalerunde fredag den 28. august 2020.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive anvendt en case til første samtalerunde og personprofiler til anden runde.

Løn forhandles efter gældende overenskomst.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.