Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Tekniskservice leder til Toftebo Plejecenter

Toftebo Plejecenter søger tekniskservice leder til et spændende, alsidigt og selvstændigt job

Er du uddannet håndværker med praktisk erfaring, og er du skarp på it, og gerne med erfaring fra en tilsvarende stilling? Så skal du søge stillingen som serviceleder i et alsidigt hus, med en flok dejlige beboere og kolleger. Du skal hjælpe os med at koordiner og udføre de praktiske opgaver, så vi hver dag får brugt vores ressourcer bedst muligt, til gavn for de mennesker der bor på Toftebo. Det er et spændende men også krævende arbejde, der kræver gode pædagogiske og kommunikative evner. Du skal have energi og humor, og være god til relationer til både beboere, pårørende og kolleger.
I stillingen ligger også mentor/tovholderfunktion for jobpraktikanter, hvor du som rollemodel og sparringspartner, får mennesker omkring dig til at vokse med opgaverne. I det hele taget vægter vi socialkapital højt på Toftebo. Vi vil hinanden, og vi ved at man ikke alene kan skabe kvalitet og trivsel på en arbejdsplads. Det kræver tværfagligt samarbejde, nogle gange hårdt samarbejde, at lave en ordentlig professionel indsats på et plejecenter, og alle skal bære til kerneopgaven.

Du skal også søge stillingen fordi du hviler i dig selv, er ambitiøs og elsker kompleksitet og ansvar. Men først og fremmest skal du være serviceleder på Toftebo, fordi du mener at der er masser af livskvalitet i den sidste del af livet på et plejecenter. Fordi, du vil tage ansvar for beboerne, deres pårørende og dine kolleger. Vi søger en serviceleder fra 1. oktober, men venter gerne på den rette.

Som serviceleder skal du

 • Kunne prioritere og tilrettelægge arbejdsopgaverne selvstændigt, og i samarbejde med samarbejdspartnere  
 • Kunne handle på og løse konflikter.
 • Arbejde resultatorienteret.
 • Kunne anvende anerkendende kommunikation og formidling.
 • Have situationsfornemmelse, når det gælder tekniske opgaver, og når der kommunikeres med samarbejdspartner.
 • Have teknisk forståelse. Kunne gennemskue sammenhænge og tænke i helheder.

Som serviceleder har du ansvar for

 • Har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af bygningerne på arbejdsstedet, omfattende Toftebo Plejecenter og aktivitetscenter m.m.
 • Er ansvarlig for drift og vedligehold af ABA- anlæg, samt kaldesystem for hele huset
 • Er ansvarlig for ressourcestyring og løbende vedligehold i samarbejde med boligselskab, Kommunale Ejendomme og institutionen.
 • Skal medvirke til overordnet ressourcestyring og koordinering af drift og vedligehold vedr. bygninger og maskiner.
 • Skal have fokus på samarbejde med ledelsen, på effektivitets- og energi fremmende processer.
 • Har ansvar for praktikanter, samt for at ”back up pedellen” kender arbejdsopgaverne på arbejdsstedet.
 • Er ansvarlig for planlægning af driften, herunder sikre afvikling af ferie, afspadsering og afløsning ved sygdom.
 • Er ansvarlig for kommunikation omkring bygningernes drift og særligt brandforhold overholdes. Herunder uddannelse af personale i ABA- brandanlæg/brandbekæmpelse.

Som serviceleder vil du få

 • God, tydelig og tillidsfuld ledelse. Engagerede og kompetente kolleger.
 • Et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed.
 • Fuldtid på hverdage. Tilkalds funktion er tilknyttet stillingen.
Du kan få yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside, eller ved at ringe til Jens eller Jakob;
Leder af Tekniskserviceteam Jens Bech Vestergård tlf. 21 34 55 75 (ferie i uge 29, 30, 31)
Centerleder Jakob Skovbakke tlf. 96 28 58 01 (ferie i uge 29, 30, 31)

Seneste ansøgningsfrist er fredag den 21. august 2020 kl. 12, og vi holder samtaler i uge 35.

Du skal sende ansøgningen med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag via link i annoncen. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Toftebo- Centret er beliggende i Hammerum ved Herning, bestående af 55 plejeboliger fordelt på tre bo- enheder, hvoraf de fem lejligheder er midlertidige pladser og tre er ægtepar lejligheder. Den ene bo- enhed er et særligt tilbud til 10 demente borgere, som er visiteret til skærmet plejebolig. Derud over er der tilknyttet 10 ældreboliger der ligger i tæt tilknytning til Toftebo-Centret, og personalet på Toftebo varetager alle plejeopgaver der er visiteret til disse beboere. I alt har vi 65 lejligheder. Kerneopgaven på Toftebo-Centret: ”Vi møder borgeren med faglighed, værdighed og engagement, så Toftebo er et godt sted at komme, bo og være”. Vi er omkring 70 tværfaglige medarbejdere. Primært sygeplejersker, assistenter og hjælpere. Tilbuddet er organiseret under Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.