Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Teamledere med socialfaglig baggrund ved Center for Børn og Forebyggelse

Teamledere med socialfaglig baggrund, søges til Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune

Brænder du for ledelse og faglig udvikling? Så kan du ikke lade denne mulighed gå forbi.
Ønsker du at skabe de bedst mulige rammer, så børn, unge og familier oplever en forandring og øger muligheden for at mestre deres eget liv? Motiveres du af at være med til at sætte retning i en organisation i bevægelse?

Vi søger to teamledere, hvis hjerter banker for socialt arbejde, og hvor tydelighed, troværdighed og inddragende ledelse står højt på dagsordenen. Vi har én konstitueret i den ene stilling i dag. Vi udvider fra 4 til 5 teamledere, for at kunne udøve ledelse tæt på.

I Center for Børn og Forebyggelse (CBF) arbejder vi gennem Herningmodellens mindset med dagligt at udvikle løsninger i tæt samarbejde med børn, unge, familier og deres netværk. Vi arbejder videns baseret, og har en systematisk opfølgning på børns trivsel og udvikling. Vi anvender en tværfaglig koordineret og målrettet praksis, der skaber gennemsigtighed og kontinuitet for barnet, den unge og familien.

Vi ønsker to teamledere, der i fællesskab med de øvrige teamledere vil fortsætte og forankre den gode udvikling sammen med medarbejderne og ledergruppen. Vi er netop gået i gang med en ny organisering, hvor vores ledelse bliver støttet op af fag koordinatorer med forskellige specialer. Samtidig ligger det os meget på sinde at understøtte de enkelte teams, hvilket vi vil udvikle mere på i 2020.

Du bliver en del af en indsatsplan som vi har sat i gang for at styrke borger, trivsel og driftsfokus, og som er et gennemgående tema i 2020. Fokus er optimering af arbejdsgange, så vores rådgivere kan opleve relevant ledelsesmæssig understøttelse i arbejdet, med vores børn og familier. Vi forventer, at vores teamledere har lyst og interesse i at være tæt på medarbejderne og kan give sparring, der afspejler høj socialfaglighed.

Det forventes, at du evner at holde mange bolde i luften, arbejder systematisk, hvor du kontinuerlige gennemgår sager, fører ledelsestilsyn samt understøtter medarbejderne i deres daglige virke. Samtidig er der et stort fokus på det tværprofessionelle samarbejde, hvor myndighed og udfører arbejder tæt sammen om sagerne. Dette understøttes af en organisering, hvor familiecenteret med familiebehandling, ungeteam, støtte/kontakt team, åben rådgivning, ung 24/7 og myndighed er under samme ledelse. Vi har gennem de sidste 2 år arbejdet intensiv med dette samarbejde, og det er noget af det vi lykkedes rigtig godt med. Fra dette efterår, vil der også blive fælles supervision i de særlige komplekse sager.

Derudover har vi et tæt samarbejde med familieplejekonsulenter, PPR, sundhedsplejersker, pædagogisk personale på vores døgntilbud samt alle vores eksterne samarbejdspartnere på skoler og i dagtilbud.

Vores arbejdsplads

Du vil blive en del af et fagligt netværk af teamledere fra de øvrige teams, sundhedsplejen, familiebehandlerne og PPR, og være i et tæt samspil med faglige og juridiske konsulenter på området.

Der foregår ledelse på alle niveauer af organisationen. I det daglige gennemsyres dette af en flad ledelsesstruktur, hvor vi via relationel koordinering teamer op om opgaverne. Ledelses hierarkiernes ansvar er at skabe transparens i opgaveforståelsen, kvaliteten og tidsforbruget.
Det socialfaglige område i CBF har 65 dedikerede rådgivere ansat, og nu går vi med 5 teamledere, for at sikre den tætte ledelse.
Du kan forvente en arbejdsplads med høj fart, høj faglighed, og højt humør, samtidig med, at vi bevæger os roligt på gangene. Du kan se frem til et arbejdsfællesskab, hvor der er fokus på faglig udvikling og tværfaglighed. Vi går alle gerne en ekstra mil for at få opgaverne til at lykkes. Link til jobprofil

For yderligere oplysninger
Centerleder Lone Eiersted frem til og med uge 30, på mobil 22 44 71 67. Herefter kan teamleder Tine Nielsen kontaktes på 20 78 85 25

Løn
Efter gældende overenskomst på området

Ansøgningsfrist
Søndag den 16. august kl. 24.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. august, med mulighed for afklarende samtale med centerleder fredag den 28. august.

Du skal forvente at få lavet en person profil (people tools), samt at der vil blive tilsendt en case, som du kan forberede dig på til samtalen

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.