Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til spændende opgave

Bliv en del af et en spændende opgave hvor fokus er på udvikling, planlægning og faglighed.

Nørrevænget er en del af Herning Kommunes tilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og ligger i i Vildbjerg. Organisatorisk hører vi sammen med Botilbuddet Mosaikken, Bofællesskabet Thrigesvej og Bo- og dagtilbuddet Fortuna.

Nørrevænget startede 1. juni 2018 og danner ramme for 9 pladser efter SEL §107 midlertidige botilbud, 1 plads efter SEL §108 længerevarende botilbud med integreret aktivitetstilbud og en aflastningsplads.

For de borgere der bor på Nørrevænget er målet at samarbejde om at afdække ressourcer, udvikle kompetencer og mestringer og klargøre borgerne til et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, ønsker og mål etableres en dagligdag, der tager sigte på individuel udvikling af færdigheder. Helt
overordnet er den pædagogiske opgave at opnå et samarbejde med borgeren. Det er ofte et krævende arbejde for medarbejderen at opnå dette, fordi det betyder at du skal samarbejde med mennesker der på mange måder tænker, handler og ”er i verden” på en væsentligt anderledes måde, end du er som neuro-typisk.

Vi vil skabe de bedste betingelser for, at borgeren oplever et liv med meningsfuldhed og trivsel – og vi er bevidste om at det ofte vil være meget svært at bruge os selv, vores egne normer og livsanskuelser som guideline for dette. Derfor skal indsatsen bygge på en ydmyg, men ikke utydelig og indlevende men ikke flydende tilgang. Det stiller store krav til din relationskompetence, faglighed og samarbejdsevne.

Om opgaven

Vi har nu fået en ledig stilling i et team som står overfor at skulle klargøre en borger til at flytte til et af vores andre tilbud. Medarbejdergruppen på Nørrevænget samarbejder om at klargøre den forestående flytning og du vil sammen med en anden kollega få opgaven med at flytte med i det nye botilbud, for at sikre at borgeren oplever en så vellykket overgang som muligt. På den nye afdeling vil I sammen med kollegerne opbygge samarbejdet om og med borgergruppen på dette tilbud. Det giver nogle helt unikke muligheder for at være helt tæt på udviklings- og relations arbejdet der skal opbygges i en ny sammenhæng.

Struktur og forudsigelighed er en selvfølge, når man arbejder hos os. Vi udarbejder skræddersyede dagsprogrammer og metodebeskrivelser til hver enkelt borger og du skal derfor have lyst og evne til at deltage i dette arbejde. Vi udvikler konstant på disse, for at sikre at de matcher borgerens behov og kompetenceniveau.

Om os:

 • Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og et omfattende introduktionsprogram, så du er klædt godt på til opgaven.
 • Vi arbejder målrettet med udvikling af borgernes kompetencer
 • Det ligger os på sinde at vi altid møder borgerne med accept, venlighed, respekt, og faglighed.
 • KRAP og neuropædagogik danner basis for den tilgang vi har til at samarbejde med borgerne. Det betyder at vi prøver at se bag om adfærden og undersøge mestringsstrategier.
 • Vi er en organisation hvor fleksibilitet, selvstændighed og omstillingsparathed er kernekompetencer.

Om dig:

 • Som medarbejder hos os er det nødvendigt at du i samarbejde med kollegaer kan opbygge, tilpasse og vedligeholde en struktur, der skaber mening for borgeren.
 • Du tilbyder et roligt nervesystem til borgere i affekt.
 • Er psykisk og fysisk robust
 • Du har gjort dig overvejelser omkring det at arbejde i et miljø, hvor udadrettet adfærd fysisk og verbalt forekommer
 • Du skal være villig til at arbejde struktureret og kunne trives med at navigere i det spillerum der skabes i strukturer og rammer, da vi ikke har metodefrihed!
 • Du kan arbejde loyalt ud fra fælles beslutninger – også selvom du ikke er enig i dem
 • Du har flair for og erfaring med dokumentationsarbejdet.
 • Du skal gerne have stor erfaring med autisme
 • Refleksion over både egne og andres handlinger er naturligt for dig og du forstår at holde privatliv og arbejdsliv adskilt.
 • Du har kørekort
Arbejdet er i skiftende vagter med arbejde hver 2. weekend – også i helligdage og ferier, da vi er et døgndækket tilbud.
Stillingen vil have et ugentligt timeantal på 30 timer.
Tiltrædelse pr. 1. oktober - gerne før.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst.

Ansøgning gerne med udtalelser, samt dokumentation for uddannelse, SKAL sendes elektronisk via Herning kommunes hjemmeside.
Ansøgningsfristen er onsdag den 19. august kl 7.00
Samtaler forventes afholdt torsdag den 25. august 2020

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

 • afdelingsleder Nørrevænget, Laura Farcinsen, thrlf@herning.dk telefon 9628 4871 (ferie i uge 32)
 • afdelingsleder Fortuna, Marianne Pilgaard, formp@herning.dk telefon 9628 4869 (ferie i uge 30 og 31)


I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.