Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Tale-hørelærer til Center for Børn og Forebyggelse

– 37 timer med opstart snarest muligt.


I Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, arbejder vi ud fra Herningmodellen.
Herningmodellen er den rette understøttelse på rette tid - med det mål at sikre børn og unge det bedst mulige liv nu og i fremtiden. Vi arbejder forebyggende, sundhedsfremmende, vidensdelende og inkluderende.

PPR-funktionen i Center for Børn og Forebyggelse arbejder for at

 • Gøre fællesskabet – det pædagogiske og didaktiske miljø - tilgængeligt for alle børn
 • Alle børn magter at deltage i fællesskabet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • rådgivnings- og vejlednings forløb i dagtilbud og skole
 • tale-hørefaglig rådgivning og vejledning i forhold til inklusion i dagtilbud og skole
 • at bidrage til kompetenceudvikling, såvel fagfagligt, internt i PPR, som i forhold til pædagogisk personale i relation til at understøtte og videreudvikle inkluderende sprog- og læringsmiljøer
 • undersøgelse og kortlægning af børn med tale- og sproglige vanskeligheder
 • undervisningsforløb med småbørn og skolebørn, såvel individuelt som i grupper, i nært samarbejde med forældre, pædagogisk personale i dagtilbud, samt lærere

Vi forventer, at du

 • har en kandidatgrad i audiologopædi
  • eller at du har en bachelorgrad i logopædi
  • eller at du er uddannet lærer og har en speciallæreruddannelse eller en diplomuddannelse i tale/sprog
  • eller at du er uddannet pædagog og har en diplomuddannelse i tale/sprog
 • er familiecentreret i din undervisning/sprogstimulering og er dygtig til at formidle dit faglige perspektiv i øjenhøjde, herunder at omsætte testresultater til enkle, anvendelige tiltag
 • arbejder for inklusion i talemiljøer og tænker innovativt i forhold til at implementere og udvikle tiltag, der fremmer stærke sproglige læringsmiljøer med legen i centrum
 • har erfaring med at arbejde både praksisnært og konsultativt med forældre og de professionelle i dagtilbuddene – og evner at indgå i et tæt samarbejde med dagtilbudslederne og sprogvejlederne
 • kan arbejde selvstændigt og med engagement
 • kan navigere i en omskiftelig hverdag med mange forskellige opgaver
 • har gode samarbejdsevner både fagligt og tværfagligt

Vi tilbyder

 • et arbejdsfelt i bevægelse. Vi varetager meningsfulde, afvekslende opgaver og er efterspurgte samarbejdspartnere. Samtidig stilles også krav til nye måder, hvorpå vi bringer viden i spil – til gavn for børnenes leg, læring og kreativitet
 • et stærkt fagligt miljø med engagerede kollegaer, der møder hinanden med tillid, engagement og humor
 • at du bliver en del af et stamme- eller et høreteam
 • en høj grad af tværsektorielt samarbejde, hvor mangfoldighed og flerstemmighed betragtes som en styrke

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du er velkommen til at hente yderligere oplysninger

hos teamleder Elin Haahr Jepsen, tlf. 96 28 66 07 eller mobil 20 67 41 47.

Ansøgningsfrist

25. september 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. september 2020.

Ved ansættelse indhentes børne og straffeattest.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.