Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Fællesleder til Sdr. Felding Skole, SFO og dagtilbud

Et sundt fællesskab er et inkluderende fællesskab, hvor der arbejdes bevidst med, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Alle børn og unge har ret til trivsel og udvikling - både fagligt, socialt og personligt.

Meningsfulde Fællesskaber er titlen på Herning Kommunes Fællesskabsstrategi (inklusionsstrategi), og er fundamentet for, hvordan vi i Herning Kommune vil skabe fællesskaber og dermed det udgangspunkt der sammen med Folkeskoleloven danner grundlaget for skolernes arbejde.
Brænder du for at gøre en forskel for børn og familier i vores lokalsamfund? Forstår du at navigere i forskellige kulturelle sammenhænge? Og ser du muligheder i og trives med at arbejde på tværs af fagligheder? Så er der et spændende job som fællesleder, herunder skoleleder, ledigt pr. 1. december 2020, på Sdr. Felding Skole, SFO og dagtilbud.

Hvem er vi?

Sdr. Felding er en velfungerende landsby beliggende i Herning Kommunes sydligste skoledistrikt i et naturskønt område med kort afstand til bl.a. Svanholm Sø, Skjern Å og gode skovområder. Vores børn og familier kommer både fra Sdr. Felding by og fra de omkringliggende områder som Stakroge, Skarrild og Karstoft.

Byen er i positiv udvikling og kendetegnet ved et aktivt foreningsliv og en del tilflytning, bl.a. på grund af de større lokale virksomheder og omkringliggende landbrug. Det betyder f.eks. at der i vores skole og dagtilbud er kulturel mangfoldighed og at brugergruppen er med diversitet på stort set alle parametre.

Sdr. Felding Skole, SFO’en Fristedet og dagtilbuddet Solsikken ligger tæt på hinanden og har fælles bestyrelse, hvilket giver særligt gode muligheder for at arbejde målrettet med trygge og stærke overgange i barnets liv og med indsatser og kompetencedeling på tværs af afdelinger og faggrupper.
Sdr. Felding Skole er PALS-skole og Solsikken er DUÅ-institution. Vi arbejder sammen under Herning Modellen og med Herning Model Skolestart, og med udgangspunkt i fælles principper.

Vores skole rummer pt. 290 elever, heraf er ca. 25 elever tilknyttet vores to specialklasser. I SFO’en Fristedet går ca. 80 af skolens elever.
Dagtilbuddet Solsikken har pt. 16 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn.

Vores nye fællesleder

Som fællesleder vil du stå i spidsen for et ledelsesteam, som - foruden dig selv - består af en SFO-leder, en viceskoleleder og en pædagogisk leder. Du vil få det overordnede ansvar for at lede udvikling og drift af hele fællesinstitutionen og dens ca. 45 medarbejdere, dog med primære arbejdsopgaver på skolen.

Du kan lide og har gerne erfaring med børn i et bredt aldersspænd, da vi rummer børn fra 0 til 16 år. Det betyder bl.a. at du ser fantastiske muligheder for at skabe og understøtte velfungerende overgange og sammenhænge i børnenes liv, - helt fra de starter i vuggestuen og til de går ud af 9. klasse.
Du trives med at være en synlig og tilgængelig leder for hele vores fællesinstitution, og have føling med det, der foregår i de enkelte klasser og medarbejdergrupper. Det betyder bl.a. at din dør er åben for både børn, forældre og medarbejdere, og at du prioriterer at være til stede i dagligdagen på skolen og til arrangementer i alle afdelinger.

Du har lyst til - og meget gerne erfaring med – at arbejde i kulturelt mangfoldige fællesskaber og med børn og familier i udsatte positioner, og du forstår at differentiere i forhold til dette. Det betyder bl.a. at du har respekt for, at både børn og familier kan have meget forskellige vilkår og behov, og at de derfor indimellem skal ses og mødes forskelligt.

Du er visionær og motiveres af pædagogiske udfordringer. Du arbejder konstruktivt, løsningsorienteret og med en villighed til også indimellem at tænke og handle ”ud af boksen”. Det betyder, at du fx kan se muligheder i samskabe pædagogiske løsninger med lokale interessenter og at du ikke lader dig begrænse af vanetænkning og ”plejer”. Det betyder også, at det falder dig naturligt at bruge dit netværk i kommunen, og at du sætter en ære i at lede opad.

Du har forståelse for personalets forskelligartede arbejdsopgaver og vilkår, og formår at skabe følgeskab til den fælles pædagogiske udvikling. Det betyder bl.a. at du forstår betydningen af at kende arbejdsgange og kulturer i forskellige faggrupper og går foran i at sætte fokus på fælles mål og kerneydelse, og prioritere brobygning og vidensdeling med respekt for faggruppernes forskellige præmisser og relationer.

Som leder trives du med at lykkes gennem andre og har grundlæggende tillid til dine medmennesker, ledere og medarbejdere. Det betyder, at du forstår at uddelegere der, hvor det giver mening, og at du prioriterer medarbejdernes mulighed for at opnå og opleve autonomi. Du er også robust og tydelig i dit lederskab. Det betyder bl.a. at du insisterer på inddragelse, men at du ikke er bange for at tage ansvar for at sætte tydelig retning for fællesinstitutionens drift og udvikling. Og det betyder også, at du kan træffe nødvendige beslutninger, selv når de er svære.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om stillingen og Herning Kommunes forventninger til den kommende fællesleder i stillingsprofilen her.

Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge Sdr. Felding Skole og få en rundvisning. Ønskes dette, kontaktes:
Hvis du ønsker, kan du derudover kontakte
  • centerleder på skoleområdet Christian Rotbøl e-mail cblcr@herning.dk / tlf. 22597568.

Løn og ansættelsesvilkår
Ledere ansættes på kontraktvilkår og lønnen fastsættes med udgangspunkt i gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Ansættelsesprocedure
Vi vil gerne ansætte vores nye leder 1. december 2020.

Der er ansøgningsfrist 27. september 2020, kl. 12, og samtalerne gennemføres 6. oktober og 21. oktober 2020.

Når vi rekrutterer ledere i Herning Kommune, supplerer vi samtaleforløbet med en personprofil. For de kandidater der inviteres til anden samtalerunde, vil HR og Organisation udarbejde en personprofil. Før endelig ansættelse indhenter vi referencer og børneattest.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.