Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Spændende stilling til Bofællesskabet Thrigesvej

Bliv en del af et døgntilbud med fokus på faglighed og trivsel for både borgere og medarbejdere.

Bofællesskabet Thrigesvej er en del af Herning Kommunes tilbud til mennesker med autismespektrumforstyrrelser og ligger i hjertet af Herning.
Organisatorisk hører vi sammen med Botilbuddet Mosaikken, Bo- og dagtilbuddet Fortuna og Botilbuddet Nørrevænget.

Bofællesskabet Thrigesvej danner ramme om hverdagen for 12 beboere. Udover de beboere, der bor i bofællesskabet, er der tilknyttet tre i en bostøttefunktion. Bofællesskabet er placeret på to etager i en beboelsesejendom. Der er seks lejligheder med tilhørende fællesarealer på hver etage. Bofællesskabet er et døgndækket tilbud.

I bofællesskabet bor der borgere med en autismespektrumforstyrrelse samt enkelte med psykiatriske diagnoser.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, ønsker og mål etableres en dagligdag, der tager sigte på individuel udvikling og vedligeholdelse af færdigheder. Helt overordnet er den pædagogiske opgave at opnå et samarbejde med borgeren. Det er ofte et krævende arbejde for medarbejderen at opnå dette, fordi det betyder at du skal samarbejde med mennesker der på mange måder tænker, handler og ”er i verden” på en væsentligt anderledes måde, end du er som neurotypisk.

Om os

Det ligger os på sinde, at vi altid møder borgerne med accept, venlighed, respekt og faglighed. KRAP, Low arousal og neuropædagogik danner basis for den tilgang, vi har til at samarbejde med borgerne. Det betyder at vi prøver at se bag om adfærden og undersøge mestringsstrategier. Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og et omfattende mentorprogram, så du er klædt godt på til opgaven.

Vi søger dig, der

 • er pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent, pædagog eller har haft erfaring med målgruppen
 • kan følge den struktur, der er lavet i samarbejde med borgeren
 • tilbyder et roligt nervesystem til borgere i affekt
 • er villig til at arbejde struktureret og trives med at navigere i det spillerum, der skabes i strukturer og rammer, da vi ikke har metodefrihed
 • har flair for, og erfaring med, dokumentationsarbejdet
 • gerne har erfaring med, og viden om, autisme 
 • kan finde meningen med dit arbejde, i selv de mindste stjernestunder
 • har kørekort til personbil
 • måske har erfaring med medicinadministration eller som minimum har lyst til at beskæftige dig med dette, da det vil være en del af din arbejdsbeskrivelse.
   
Inden du søger stillingen har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du forholder dig til arbejdet med borgere, der har en anderledes adfærd. Når mennesker bliver presset, kan det resultere i en uhensigtsmæssig og måske endda udadreagerende adfærd, hvilket du kan risikere at stå overfor. Du vil blive klædt på til opgaven, samtidig med at du skal kunne forholde dig refleksivt til din egen situation.

I starten af din ansættelse vil du blive ansat som vågen nattevagt. Det er i skrivende stund uvist hvor længe det vil være aktuelt. Du skal derfor have gjort dig nogle overvejelser både i forhold til det at arbejde om natten, men også i forhold til at det måske på sigt bliver aktuelt at skulle arbejde i skiftende vagter fordelt på dag-, aften- og rådighedsvagt om natten. Der arbejdes på alle ugens dage inklusiv weekender, helligdage og i ferier, da vi er et døgndækket tilbud. Det er vigtigt for os, at du er afklaret med dette.

Dine primære arbejdsopgaver som nattevagt bliver af pædagogisk karakter for de få borgere, der har behov for støtte i nattetimerne. Derudover vil du skulle varetage opgaver af praktisk karakter, som for eksempel medicinadministration, indkøb, forfaldent arbejde med mere. Dette skal du fortsætte med, hvis du på sigt skal have skiftende vagter.

Vi søger en fast medarbejder til ovenstående stillingsbetegnelse på cirka 33-35 timer.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Camilla Bjerg, Bofællesskabet Thrigesvej, på moscf@herning.dk eller 22 21 64 53. Læs mere om os på Bofællesskabet Thrigesvejs hjemmeside.

Ansøgningsfrist

10. november, Tiltrædelse skal ske hurtigst muligt. Der vil være løbende ansættelse, så send snarest din ansøgning afsted.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst.
Ansøgning gerne med udtalelser, samt dokumentation for uddannelse, SKAL sendes elektronisk via Herning kommunes hjemmeside. Inden du ansøger, skal du læse beskrivelsen ”At være ny medarbejder” som du finder her på kommunens hjemmeside.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.