Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Hygiejnesygeplejerske til Børn og Unge

Er du sygeplejerske og vil du være med til at udvikle og implementere Herning Kommunes hygiejneorganisation?

Børn & Unge forvaltningen i Herning Kommune søger en sygeplejerske der vil arbejde med Hygiejne, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i en nyoprettet stilling pr. 1 December 2020 eller snarest derefter.

Om stillingen

Som hygiejnesygeplejerske skal du varetage en daglig rådgivende funktion i Børn & Unge. Herunder udarbejde retningslinjer for håndtering af infektionshygiejniske principper til ledere og hygiejneansvarlige i Børn & Unge.

Derudover skal du som hygiejnesygeplejerske;
 • udvikle tilsyn med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave undervisning for medarbejdere i dagtilbud, skoler og døgntilbud.
 • have fokus på sygdomsforebyggelse og hygiejne i Herning kommune. F.eks. i form af temadage, hygiejneuge, undervisning, workshops, små videoer eller lign. Dette sker i samarbejde med sundhedsplejerskerne, hygiejneansvarlige samt ledelsen i Børn & unge.
Som hygiejnesygeplejersken vil du indgå i et tæt samarbejde med hygiejnesygeplejersken på Sundheds- & Ældreområdet i forhold til at udvikle og implementere en hygiejneorganisering i Herning Kommune.

Derudover vil du indgå som en del af en hygiejnestrategisk gruppe, hvor du sammen med hygiejnesygeplejersken på Sundheds- & Ældreområdet får ansvaret for at facilitere møder og sikre opfølgning. Den strategiske gruppe består af ledere fra de forskellige driftsområder.
Stillingen på 32 timer ugentligt med weekend- og vagtfri. Stillingen er forankret i Sundhedsplejen i Center for Børn og Forebyggelse.

Du kan forvente

En spændende nyoprettet stilling, hvor du selv bliver en aktiv medspiller i udvikling af og implementering af en hygiejne organisation. Derudover kan du forvente:
 • Høj grad af indflydelse, ansvar og medbestemmelse i planlægning af din arbejdsuge
 • At blive en del af et godt kollegialt fællesskab med sundhedsplejerskerne i Børn & Unge i Herning kommune
 • Tæt samarbejde i den hygiejne strategiske gruppe og med hygiejnesygeplejersken i Sundhed & Ældre.

Vi ønsker, at du

 • er uddannet sygeplejerske eller sundhedsplejerske
 • har erfaring med børn og unge
 • har erfaring som hygiejnesygeplejerske/sundhedsplejerske
 • trives i en arbejdsdag, som kan være uforudsigelig
 • mestre tværprofessionelt samarbejde på alle niveauer i organisationen
 • er en dygtig formidler i skrift og tale.

Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst.

Herning Kommune indhenter børne- og straffeattest ved ansættelse.

For yderligere oplysninger

er du velkommen til at kontakte ledende sundhedsplejerske Louise Falk Lauritsen, telefon 29 48 65 87.

Ansøgning

med bilag sendes elektronisk via link senest mandag den 26 oktober kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 29. oktober.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.