Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Assisterende centerleder til Rehabiliteringscenteret

Ser du det som en spændende ledelsesmæssig udfordring at være med til at motivere dygtige og engagerede medarbejdere? Trives du i en hverdag, hvor du er med til at skabe høj patientsikkerhed og arbejdsglæde? Vil du bidrage til et stærkt fagligt læringsmiljø, hvor der er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for alle faggrupper? Har du et naturligt talent for det relationelle, og kan du indgå i et konstruktivt samarbejde og dialog med både kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst patienter og pårørende?
Så er du måske vores nye assisterende centerleder i Rehabiliteringscenteret.

Sygeplejeområdet, Sundhed og Ældre, Herning Kommune søger en assisterende centerleder, som sammen med centerlederen vil lede engagerede faglig kompetente medarbejdere, som tværfagligt arbejder for høj kvalitet, høj patientsikkerhed og ikke mindst for et sundt og udviklende arbejdsmiljø.
Du kommer ligeledes til at spille en aktiv rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor borgerne udskrives hurtigere fra sygehuset, og hvor fokus er forebyggelse frem for indlæggelse.

Vi sætter borgeren i centrum med fokus på de menneskelige værdier. På Rehabiliteringscenteret er vi på forkant og videreudvikler tilbuddene, så de matcher borgernes behov nu og i fremtiden. Et center, som er kendt for gode værdier, høj faglighed og at være nyskabende og visionær.
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang og har en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt ernæringsassistenter, og der lægges stor vægt på den tværfaglige indsats. Rehabiliteringscentret er opdelt i 4 teams, med 10 pladser i hvert team.
Team 1 er primært med medicinske patienter. Team 2 har primært akutte patienter, palliation og KOL-patienter. Team 3 er primært til patienter sår og kirurgi. Team 4 er til patienter med specialiserede neurologiske patienter.

Rehabiliteringscentret har 36 normerede pladser. Vi modtager patienter fra hospitalerne og borgere fra eget hjem til et enten akutophold, vurderingsophold, rehabiliteringsophold eller venteophold.

Rehabiliteringscenteret har 63 engagerede medarbejdere. Vi er uddannelsessted for sygepleje- og terapeutstuderende og social- og sundhedsassistent elever.

Sygepleje Området består af sygepleje hele døgnet og nat hjemmehjælp til alle borgere i Frit Valg, Rehabiliteringscenteret, Akut Team og udvalgte konsulenter.

Der er ligeledes et tæt samarbejde bl.a. med kommunens visitationsenhed, Almen Praksis og Hammel Neurocenter samt Hospitalsenheden Vest.

Vores nye assisterende centerleder:

 • Har ledererfaring og et stort talent for ledelse.
 • Har en lederuddannelse eller lyst til at tage det.
 • En terapeutfaglig baggrund og bred erfaring indenfor det neurologiske speciale.
 • Kan arbejde i et tværfagligt felt, hvor alle faggrupper bidrager til de gode patientforløb.
 • Gode og veludviklede kommunikative og relationelle kompetencer.
 • Et godt overblik og kan have mange bolde i luften.
 • Er engageret, ambitiøs og kan styrke og sikre systematisk arbejde med forebyggelse, rehabilitering og sammenhængende indsatser i patientforløbene.
 • Har en bred klinisk erfaring, et højt refleksionsniveau, et godt overblik og som formår at arbejde med både de borgernære ydelser og med de ledelsesmæssige opgaver.
 • Er bekendt med vagtplanlægning og overenskomster for sundhedspersonale.
 • Har solid erfaring med journalføring og elektronisk dokumentation.
 • Er visionær og forstår at lede forandringsprocesser og gennemføre innovations -og udviklingstiltag.
 • Er anerkendende i sin tilgang til personaleledelse og kan samarbejde på alle niveauer.
 • Er robust og stabil med et godt humør.
Du vil til gengæld for den bedste arbejdsplads med mange dygtige og engagerede kolleger i fantastiske fysiske rammer. Du får et godt introduktionsprogram og vil have et tæt samarbejde med såvel centerlederen som de øvrige kolleger i centeret.

Ud over ovennævnte tilbyder vi:

 • En afvekslende hverdag med mange varierende og spændende opgaver.
 • En rigtig god kultur med tillid, respekt og plads til humor.
 • Selvstændige opgaver med mulighed for sparring både fagligt og ledelsesmæssigt.
 • Et godt tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • En arbejdsplads kendetegnet af åbenhed, dialog og arbejdsglæde.
 • At du bliver repræsentant ind i kommunes fælles indsats til borgere med senhjerneskader.
 • Et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring studerende og elever.
Vi håber, du har lyst til at blive vores nye assisterende centerleder med tiltrædelsesdato 1. februar 2021 eller efter aftale.

Aflønning sker efter gældende overenskomst og vi beder alle ansøgere om at fremvise straffeattest i forbindelse med ansøgningen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Hanne Fog på telefon 40 25 38 73.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 9. december 2020 kl. 8.00.

Samtaler finder sted den 15. december 2020.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.