Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Socialrådgivere til Center for Børn og Forebyggelse

Socialrådgivere med rette mindset søges.

Center for Børn og Forebyggelse, Herning kommune søger socialrådgivere til faste stillinger. Vi lægger vægt på at du har en øget interesse inden for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Du vil blive en del af et velfungerende team, hvor der lægges vægt på et tæt samarbejde med såvel kollegaer som leder og samarbejdspartnere.
I det socialfaglige arbejde lægger vi vægt på:

En tidlig opsporende og forebyggende tværfaglig indsats til udsatte børn og unge
Øget familie- og netværksinddragelse og tæt dialog med skoler og dagtilbud
Et hverdagslivsperspektiv, hvor barnets tilknytning til hverdagen i nærmiljøet bevares så vidt muligt.
Fokus på vidensbaseret arbejde, målstyring og opfølgning.

Dine arbejdsopgaver vil være i en myndighedsfunktion, hvor du vil have forskelligartede opgaver indenfor bl.a. rådgivning, udarbejdelse af § 50 undersøgelse og målgruppeafklaringer, iværksættelse af foranstaltninger efter §52 og meget mere.
Vi arbejder efter ICS-metoden og benytter DUBU.

Nøglebegreber for måden vi arbejder på er

 • Inddragende og løsningsfokuserede metoder
 • Større tilgængelighed for samarbejdspartnere og borgere
 • Tæt tværfagligt samarbejde såvel internt som eksternt
 • Evidensbaserede metoder
 • Kompetenceudvikling
 • Fokus på indsatstrappen og hverdagslivsperspektiv.

Vi tilbyder

 • Tæt sparring i teamet, både monofagligt og tværfagligt
 • Ekstern supervision
 • Tæt sparring med handicap-koordinator.
 • En sags-stamme, hvor du kommer til at arbejde med hele børnelivet, inkl. børn/unge med funktionsnedsættelser.
 • Mulighed for at afprøve nye socialfaglige tiltag
 • Grundig introduktion
 • Stor variation af opgaver idet socialrådgiverne arbejder med flere forskellige sagstyper herunder både børn, unge og børn/unge med funktionsnedsættelser samt løser alle myndighedsopgaver fra modtagelse til eventuel foranstaltning.  

Vi forventer, at du

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
 • Gerne har erfaring med børne- og familieområdet samt børn/unge med funktionsnedsættelser.
 • Har mod til at tage beslutninger og have is i maven.
 • Har lyst til at være tættere på familierne og bruge dig selv mere som rådgiver.
 • Er indstillet på at arbejde tæt tværfagligt i distriktet.
 • Har lyst til at gå nye veje, tænke anderledes og afprøve nye socialfaglige tiltag.
 • Arbejder løsningsfokuseret og inddragende.
 • Tror på, at netværket har en afgørende betydning for børns trivsel.
 • Er indstillet på, at dokumentation og evaluering er en del af arbejdet.
 • Kan arbejde struktureret og systematisk.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Ved ansættelse i stillingen vil både straffeattest og børneattest blive indhentet.

Inspiration og nærmere beskrivelse af Herningmodellen kan læses på www.herningmodellen.herning.dk

Starttidspunkt

1. februar 2021 eller snarest derefter.

Løn efter overenskomst.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt.

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingerne, kan du kontakte teamleder Tine Nielsen på telefon 20 78 85 25 eller socialfaglig konsulent Pia Andersen på telefon 20 28 28 50.

Søg venligst elektronisk på www.job.herning.dk/ledige-job, hvor specielt ansøgningsskema er vedhæftet det enkelte opslag. Ansøgningen bedes vedhæftet relevante bilag.

Ansøgningsfrist

Fredag den 22. januar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. januar 2021.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.