Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Spændende sygeplejeskestilling i fast aftenvagt på deltid - Rehabiliteringscenteret

Sygeplejerske i fast aftenvagt i meget spændende stilling.

Har du lyst til at blive en del af et stærkt fagligt team, hvor der er fokus på høj faglighed og trivsel samt mulighed for få vagter og super gode kolleger, så har vi jobbet til dig.

Vi søger en sygeplejerske i en fast aftenvagt stilling på 30 timer. Stillingen ønskes besat 1. marts 2021 eller efter aftale. Vi har et meget kompetent team af 12 sygeplejersker i Rehabiliteringscenteret, men da vi har flere sygeplejersker, der skal på barsel, vælger vi at ansætte i faste stillinger. Alle sygeplejersker har henholdsvis dagvagt og aftenvagt – eller dagvagt og nattevagt. Vi søger nu en sygeplejerske i fast aftenvagt, hvilket vi har rigtig gode erfaringer med indenfor andre faggrupper.

Som sygeplejerske hos os kommer du til at arbejde med patienter, som er komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de ankommer på rehabiliteringscenteret. Patienterne er typisk på rehabiliteringscenteret i gennemsnitlig 3 uger, hvorefter vi i samarbejde med visitationen udskriver patienterne til bl.a. eget hjem eller plejecentrene.

Sundhedsvæsenet er under stor udvikling og flere komplekse sygeplejefaglige opgaver varetages i kommunalt regi. Vi sætter borgeren i centrum med fokus på de menneskelige værdier. På Rehabiliteringscenteret er vi på forkant og videreudvikler tilbuddene, så de matcher borgernes behov nu og i fremtiden. Et center, som er kendt for gode værdier, høj faglighed og at være nyskabende og visionære.

Vi yder specialiseret sygepleje og genoptræning af patienterne, hvor vi bidrager til at reducere antal (gen-) indlæggelser.  Som sygeplejerske får du både spændende og udfordrende opgaver, som varetages sammen med dygtige kolleger i et tværfagligt team. Da opgaverne i Rehabiliteringscenteret hele tiden ændrer sig i takt med ændringerne i det nære sundhedsvæsen, vil kerneopgaverne monofagligt og tværfagligt være i konstant udvikling.

Som aftenvagt har du ansvaret for de sygeplejefaglige opgaver med opbakning fra en flere meget kompetente social-og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Sygeplejersker i Akut Teamet har vagtkontor i Rehabiliteringscenteret ved siden af vagtrummet, så der er altid mulighed for sygeplejefaglig sparring.

De vigtigste opgaver i aftenvagterne er

 • Overblik og koordinering i samarbejde Teamlederne i de fire Teams.
 • Varetage de sygeplejespecifikke opgaver i huset.
 • MED Come kl. 17 og 21.
 • Modtage nye akutte patienter og samarbejde tværorganisatorisk og tværsektorielt.
 • Samarbejde med Akut Teamet.
 • Pårørende samarbejde.

Rehabiliteringscentret er opdelt i 4 teams, med 10 patienter i hvert team. Team 1 er primært med medicinske patienter. Team 2 har primært akutte patienter fra eget hjem, palliation og KOL patienter.  Team 3 er primært til patienter sår og kirurgi. Team 4 er til patienter med specialiserede neurologiske patienter. Der er tilknyttet 1-2 Teammedlemmer i hvert team om aftenen, der er to terapeuter i fremmøde indtil kl. 16:30 og ofte en dagvagtssygeplejerske indtil kl. 17:00.

På Rehabiliteringscentret får du et rigtig godt introduktionsprogram, hvor du i dine første 14. dage får et intro-forløb, så du bliver sat godt ind i opgaverne og lære rehabiliteringscenteret samt kollegerne at kende.

Hvem er vi

 • Til hvert team er tilknyttet erfarne sygeplejersker, sosu-personale og terapeuter, hvor vi arbejder i et stærkt fagligt team. 
 • Sygeplejersken er teamleder i teamet, hvor opgaven er at tilrettelægge og koordinere dagen med øvrige faggrupper. Desuden skal du varetage specialiserede sygeplejefaglige opgaver og deltage i forventnings – og mål møder med visitationen og samarbejdet med pårørende. Nogle dage har dygtige assistenter teamlederfunktionen i et af de 4 team, og du vil som sygeplejerske ud over dit eget team varetage de specialiserede sygeplejeopgaver i et andet team.
 • Vi har studerende og elever på alle niveauer, hvor alle bidrager til deres læring.
 • Vi tager ansvar for det gode arbejdsmiljø i både eget team men også med et helhedsperspektiv på alle i huset, hvor vi alle har ansvar på fællesskabet og en god stemning. Vi taler til og ikke om hinanden og værne om det gode arbejdsmiljø.
 • Vi sætter pris på tværfagligheden og anerkender den funktion, vi hver især udfylder på rehabiliteringscenteret.

Hvem er du

En sygeplejerske
 • med gode relationelle og faglige kompetencer gerne med 2 års erfaring.
 • som er faglig kompetent med brede faglige kompetencer.
 • der værdsætter at arbejde i et tværfaglig team.
 • som bidrager positivt til en god kultur med en god kommunikation, det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
 • med flair for it og teknologi.
 • der inddrager patienter og pårørende, hvor der arbejdes målrettet med en rehabiliterende tankegang.
 • der bidrager til udviklingen af rehabiliteringscenteret med de nye opgaver det nære sundhedsvæsen giver os i fremtiden.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR efter principperne om Ny Løn.

Hvis du vil vide mere

om stillingen, er du meget velkommen til at ringe til Centerleder Hanne Fog på telefon 40 25 38 73.

Ansøgningsfrist

Samtalerne afvikles løbende.

Ansøgning sendes elektronisk via opslaget her.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.