Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Sundhedsfaglig med flair for meningsfulde aktiviteter til Aktiv Centret

– Brorsonsvej 12, Herning.

Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 33 timer.
Arbejdstiden er i tidsrummet 08.00-16.00 på hverdage.
Der ønskes en sundhedsfaglig uddannelse og gerne social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut.
Ansættelsesstart: 1. april 2021.

Aktiv Centret benyttes af førtidspensionister og borgere over 60 år, som skaber trænings-, aktivitets- og samværstilbud for og med hinanden. Personale varetager, i samarbejde med frivillige, tilbud til borgere med behov for støtte og varierer fra samværs tilbud og arrangementer, spil, hobbybetonede aktiviteter til træningstilbud såvel inde som ude og der trænes i såvel fysiske, psykiske samt mentale funktioner. Centret benyttes i dag af 450 brugere, heraf 80 frivillige.

Daghjemmet er et visiteret tilbud for brugere med særlige behov for støtte, ofte på baggrund af demens eller anden sygdom, hvor der kræves en socialfaglig og pædagogisk indsats samt en pleje- og omsorgsfaglig indsats. Daghjemmet har 10 daglige pladser og benyttes i dag af ca. 25 brugere.

Stillingen dækker over opgaver i både daghjem og omkring personalestøttede aktiviteter.

Vi søger en kollega, som har flair for

 • Kreative aktiviteter og håndarbejde.
 • At indgå i samarbejdsrelationer med tværfaglige kollegaer, brugeren og dennes pårørende.
 • At møde brugerne hvor de er og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
 • At planlægge, igangsætte og gennemføre meningsfulde aktiviteter.
 • At støtte brugerne i at indgå i det sociale fællesskab
 • At gribe hverdagens aktiviteter og skabe gode stunder for brugerne i daghjemmet.
 • At medvirke til at sikre et varieret tilbud af aktiviteter, motion og arrangementer målrettet brugere på forskelligt funktionsniveau.
 • At støtte frivillige i samspil med brugerne og deltagelse i aktivitet.
 • At støtte brugerne i plejeopgaver f.eks. ved spisning, toiletbesøg og hvile.
 • At udføre den nødvendige dokumentation og andre administrative opgaver.

Vi forventer derudover

 • At du har interesse og erfaring i arbejdet med demente borgere.
 • At du har en sundhedsfaglig baggrund og kan koble teori og praksis både mundtligt og skriftligt.
 • At du har interesse og erfaring i at planlægge og gennemføre aktiviteter.
 • At du har forståelse for hverdagens aktiviteter og graduering af disse.
 • At du trives i en uforudsigelig hverdag, som kræver, at du er omstillingsparat, har et godt overblik og samtidig bevarer en rolig fremtoning.
 • At du er god til at smalltalke, igangsætte og vedligeholde samtale.
 • At du er iderig og kreativ i forhold til at sætte meningsfulde aktiviteter i gang.
 • At du trives med at have mange bolde i luften, og selv under travlhed være tålmodig, inspirerende og motiverende.
 • At du har interesse i at samarbejde med frivillige.
 • At du er fleksibel, ansvarsfuld og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • At du har et godt humør og smittende engagement.
 • At du er vant til at bruge computer som arbejdsredskab i hverdagen. Vi bruger omsorgssystemet Cura.

Vi tilbyder dig en varieret hverdag, hvor du bliver en del af en dynamisk personalegruppe, med mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen, herunder udvikling af tilbuddene i tæt samspil med det øvrige aktivitetspersonale, terapeuter og ledelse.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 3. februar 2021, kl. 8.00.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk via rekrutteringssystemet

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 24. februar i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Løn og Ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst

Spørgsmål angående stillingen

kan rettes til leder Kirsten Fugl Matthiasen på telefon 40 10 51 19.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.